Situácia okolo pandémie nového koronavírusu najmenej ovplyvní skladové a logistické nehnuteľnosti. Na druhej strane, nákupné centrá, hotelierstvo a gastronómia budú čeliť väčším stratám. Myslí si to regionálny riaditeľ poradenskej spoločnosti Colliers International Richard Urvay.

Spoločnosť očakáva vysoký dopyt po logistike a s tým súvisiace nárasty dopytu po krátkodobých nájomných možnostiach.

„Z dnešného pohľadu je ešte priskoro predpovedať, ako výrazne budú ovplyvnené výnosové parametre v jednotlivých segmentoch,“ dodal R. Urvay. Už teraz je však podľa poradenskej spoločnosti viditeľné, že odvetvia hotelierstva a maloobchodu, kde sa v prvom kvartáli očakávala pomerne vysoká aktivita, budú vzhľadom na zavedené opatrenia najpostihnutejšími odvetviami.

Zo správy poradenskej spoločnosti o investičnej scéne v strednej a východnej Európe v prvom kvartáli 2020 vyplýva, že segment rezidenčného bývania bol v regióne na prvom mieste, druhé miesto si v preferenciách investorov udržali kancelárske budovy a takmer rovnaký podiel mali aj priemyselné a logistické budovy.

„Objemy transakcií v prvom kvartáli v hodnote približne 3,9 miliardy eur boli pomerne robustné, hoci do nich spadali aj niektoré obchody so začiatkom už v roku 2019,“ dodala spoločnosť.

Investície v Poľsku a Českej republike predstavovali 86 percent z celkového objemu. Slovensko sa na objeme investícií do komerčných nehnuteľností v regióne strednej a východnej Európy podieľalo piatimi percentami.

„Mnohé transakcie z prvého kvartálu boli už na začiatku pandémie v pokročilom štádiu, takže nám nedajú skutočnú odpoveď, ako sa budú vyvíjať vyhliadky do budúcnosti,“ dodala spoločnosť.

„V budúcnosti tiež môže byť zvýšený záujem o možnosť predaja a spätného nájmu (sale and lease back), a to v prípadoch, keď je vlastník nehnuteľnosti zároveň nájomcom, keďže niektoré subjekty budú hľadať dodatočné zdroje, ktoré momentálne vypadli vzhľadom na spomalenú výrobu,“ uzavrel regionálny riaditeľ prieskumu pre strednú a východnú Európu Kevin Turpin s tým, že možnosťou financovania je aj úver so štátnou zárukou alebo alternatívny bankový úver, ten však môže byť čiastočne nedostupný aj napriek zaujímavým úrokovým sadzbám.