Investície do realitných projektov v sledovaných krajinách Európy dosiahli podľa prieskumu Property Lending Barometer v prvom polroku celkovo výšku približne 110 miliárd eur. Znamená to medziročný pokles o 19 percent.

„Prvý polrok 2018 bol v Európe z hľadiska objemu investícií najslabší od roku 2014. Je to však pravdepodobne spôsobené tým, že projekty, ktoré sa mali uzavrieť v tomto období, ešte nie sú ukončené,“ vysvetľuje Andrea Sartori, KPMG líder sektoru nehnuteľností v regióne strednej a východnej Európy. Faktormi môžu byť aj zvyšujúce sa ceny v kľúčových európskych krajinách a tiež neistá politická situácia.

Región ťahá Poľsko, Slovensko viedlo v raste 

Nemecko s 22-percentným a Veľká Británia s 27-percentným podielom zostávajú lídrami v objeme investícií na európskom realitnom trhu, a to napriek medziročným poklesom (Nemecko o 11 %, Veľká Británia o 31 %). Naopak rast, takmer dvojnásobný, zaznamenali Poľsko a Írsko. Medziročne rástlo aj Holandsko, naopak Taliansko, Španielsko a Švédsko klesali druhý rok po sebe.

V šiestich hlavných krajinách strednej a východnej Európy – Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Bulharsko – sa objem investícií do realitných projektov od roku 2012 pravidelne zvyšuje. V regióne bolo preinvestovaných v prvom polroku 5,6 miliardy eur, čo znamená priemerný ročný rast na úrovni štyroch percent. Viac ako polovica objemu investícií do realít – 58 percent (3,24 miliardy eur) – spadala do Poľska, ktoré je lídrom regiónu. Nasleduje za ním Česko (17 %).

Slovensko malo s Maďarskom a Bulharskom zhodne 6-percentný podiel na investíciách v regióne. Aktuálne sme však regionálnym lídrom z hľadiska výšky rastu. Slovensko ho dosiahlo aj napriek tomu, že rovnako ako minulý rok zástupcovia bánk nepovažujú financovanie realitných projektov za strategickú prioritu.

Za hlavné realitné transakcie označuje analýza predaj nitrianskej Galérie Mlyny, trnavskej City Arény, administratívnych komplexov Lakeside Park a Aupark Towerpriemyselného parku v Dubnici.

Banky by rady poskytovali vyššie úvery

Priemerná výška poskytnutého úveru v oblasti projektového financovania realít sa na Slovensku pohybuje na úrovni 10 - 15 miliónov eur. Banky na Slovensku síce kladú dôraz na projekty, ktoré už generujú príjem, ale sú otvorené aj financovaniu nových.

Podľa výsledkov prieskumu KPMG je problémových úverov v regióne strednej a východnej Európy čoraz menej. Podiel plne splácaných úverov v portfóliách bánk v našom regióne predstavuje vo väčšine krajín viac ako 85 percent. Pritom pred štyrmi rokmi bola takáto pozitívna situácia iba v dvoch krajinách.

„Pozitívne očakávania predstaviteľov slovenských bánk sa, podobne ako minulý rok, odrážajú i v apetíte financovať väčšie projekty. Podľa nášho prieskumu je preferovaná výška úveru vyššia, ako je aktuálna priemerná úroveň. Banky by rady poskytovali úvery na realitné projekty na úrovni okolo 20 miliónov eur,“ dopĺňa Michal Maxim, senior manažér pre sektor finančných služieb, KPMG na Slovensku.

Tento rok je na Slovensku najpreferovanejším segmentom na financovanie maloobchod, nasleduje segment logistiky a priemyselných projektov. Za najväčšiu konkurenciu považujú zástupcovia bánk na Slovensku pobočky zahraničných komerčných bánk a investičné banky.