Jedným z prínosov nového stavebného zákona majú byť služby a pracovné postupy v kompletne digitálnej podobe. Nová právna úprava týkajúca sa územného plánovania a výstavby však na jednoduché sledovanie lehôt a nastavenie jasných pravidiel bude potrebovať aj nové technické riešenie.

Úrad podpredsedu vlády SR preto začal spoluprácu s profesorom Martinom Fischerom a Center for Integrated Facility Engineering (CIFE) pri Stanfordovej univerzite v USA (na titulnom obrázku). Informovali o tom z kancelárie podpredsedu vlády SR.

Nový informačný a dátový model

„Je nevyhnutné, aby sme postupne zaviedli do praxe jednotný informačný model výstavby. Základom pre budúcu automatizáciu služieb sú dobre definované procesy, kompetencie a spoločné údajové štruktúry," skonštatoval podpredseda vlády Štefan Holý (Sme rodina).

Informoval, že predbežne bola dohodnutá spolupráca medzi CIFE a Slovenskou technickou univerzitou (STU) v Bratislave.

Cieľom spoločného postupu bude vývoj návrhu riešenia. Ten má byť schopný ukázať jednotlivé funkcie konceptu vrátane štúdie jeho realizovateľnosti. Výskum a vývoj sa uskutoční v priestoroch CIFE v USA.

Transparentný schvaľovací proces

Nová právna úprava vrátane zodpovedajúceho technického riešenia má zefektívniť proces udeľovania povolení. Dosiahnuť sa to má zavedením systému založeného na preddefinovaných pravidlách.

Systém umožní žiadateľom o povolenie sledovať prostredníctvom používateľsky prívetivého interaktívneho rozhrania priebeh spracovania povolenia, požadované kontrolované regulatívy a identifikované nedostatky v podkladoch v rámci tohto procesu.

Bez zásahu úradníka

Technické riešenie má obsahovať všetky možnosti bez toho, aby do nich úrady zasahovali.

Pôjde teda o dátový manažment, komunikačné rozhranie pre účastníkov stavebného konania, mapy územia, priestorové zobrazenie stavieb v rozličných úrovniach detailu či vyhodnocovanie vložených dát v nadväznosti na preddefinované kritériá na účely vydania stavebného rozhodnutia.

„Počítame aj s možnosťami autentifikácie používateľa, elektronickej komunikácie v nadväznosti na už existujúce rozhranie, vytvárania autorizovaných dokumentov, prijímania platieb a poskytovania multikanálového prístupu k službám," dodal Holý.

Americký profesor verí v úspech projektu

Úrad podpredsedu vlády priblížil, že profesor Fischer je popredný globálny expert, výskumný pracovník a riaditeľ CIFE, ktorý sa digitalizácii stavebného priemyslu venuje už viac ako 30 rokov.

Legislatíva, ktorá sa má na Slovensku zaviesť, podľa Fischera umožňuje úspory a efektívnosť vo všetkých fázach projektu, umožňuje verejným inštitúciám lepšie alokovať svoje zdroje, čo vedie k bezpečnejšej spoločnosti a poskytuje nové obchodné príležitosti.

Martin Fischer, riaditeľ Center for Integrated Facility Engineering pri Stanfordovej univerzite
Zdroj: CIFE
Martin Fischer, riaditeľ Center for Integrated Facility Engineering pri Stanfordovej univerzite

 

Stavebné práce na mestskom mládežníckom štadióne na sídlisku Radvaň v Banskej Bystrici napredujú a celkové výdavky na výstavbu mestského mládežníckeho futbalového štadióna sú na úrovni okolo 3,25 milióna eur. Projekt je financovaný z mestského rozpočtu, úverových zdrojov a štátnej dotácie. Banskobystrické sídlisko Radvaň má byť aj miestom vzniku najväčšieho športového a zábavného parku na Slovensku. Na snímke výstavba štadióna pre mládež v Banskej Bystrici 3. mája 2021. FOTO TASR - Ján Krošlák
Neprehliadnite

Stavebné konanie je príliš zdĺhavé a zložité, podnikatelia sa sťažujú