Zákon podľa Inštitútu urbánneho rozvoja (IUR), ktorý zastrešuje developerov, nie je ani transparentný, ani férový. Jeden z predkladateľov - poslanec Smeru-SD a primátor Žiliny Igor Choma naopak zdôrazňuje jeho protikorupčný charakter.

Ak zákon podpíše prezident, od novembra budúceho roka bude každý stavebník s výnimkou domov do 150 m2 a verejnoprospešných stavieb povinný pri nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia zaplatiť obci miestny poplatok za rozvoj. Zákon narýchlo schválený v parlamente minulý týždeň určil, že jeho rozsah bude od 10 do 35 eur na štvorcový meter, výšku bude schvaľovať zastupiteľstvo obce.

Vyňatie domov do 150 m2 z povinnosti platiť tento poplatok kritizuje Inštitút urbánneho rozvoja, ktorý sa o prijatie podobného zákona na Slovensku usiluje už niekoľko rokov. Predkladateľ Igor Choma (SMER-SD) tvrdí, že ide o sociálny prvok, pretože investície do domov sú vyššie ako do bytov.

Výnimka uberie malým

Podľa výkonného riaditeľa IUR Juraja Suchánka však cieľom zákona malo byť, aby samospráve prispel každý, kto akýmkoľvek spôsobom zaťaží jej územie. Tento poplatok mohol pomôcť práve malým obciam pri rozvoji infraštruktúry.

Keďže zákon od poplatku malých stavebníkov oslobodil, malé obce zrejme vyberú iba minimálne poplatky za rozvoj a naďalej nebudú mať peniaze na infraštruktúru súvisiacu s výstavbou. Ak starosta bude chcieť cestu, chodník či ďalšiu triedu v škôlke, bude musieť tak ako doteraz žiadať od stavebníka dar.

Vlastníci zaplatia cesty

Zákon podľa IUR diskriminuje. Ak sa totiž napríklad v bratislavskej mestskej časti Rusovce postaví bytový dom, vlastník bytu v navýšenej cene zaplatí aj poplatok za rozvoj. Z tohto poplatku potom obec môže postaviť škôlku, školu či novú cestu, ktorú budú využívať aj vlastníci rodinných domov v obci, ktorých zákon od platenia poplatku oslobodil.

Podľa IUR je to diskriminácia určitej časti obyvateľov obce.   Zvýšenie cien nových bytov po zavedení poplatku IUR odhaduje na 2 500 až 6 000 eur na byt.

Spoluzakladateľ IUR architekt Drahan Petrovič upozorňuje, že všade na svete sa podporuje výstavba v centrách miest a nie suburbanizácia v satelitoch. V predkladacej správe k zákonu bola snaha zamedziť živelnému nárastu výstavby satelitov a naopak podporiť výstavbu v mestách. Zákon však finančne zatraktívnil vidiecke bývanie a to mestské zdražil, docielil teda opak.

Poplatok aj pri zatepľovaní?

Od povinnosti platiť tento poplatok bude pri výstavbe oslobodený štát, VÚC, mesto alebo obec. Rovnako sa poplatok nebude vzťahovať na odstraňovanie porúch a havárií, drobných stavieb a rôznych verejnoprospešných stavieb. Zrejme technickým nedopatrením pri rýchlom schvaľovaní však na schválený návrh zákona môže podľa IUR doplatiť ďalšia časť obyvateľov.

Pôvodne návrh zákona počítal aj s oslobodením od platenia pri prestavbách, teda rekonštrukciách bytoviek, zatepľovaní a podobne. Legislatívci však navrhli pre nich neznáme slovo prestavba nahradiť slovom rekonštrukcia, to už však zrejme zabudli doplniť do schváleného návrhu zákona.

Ak teda zákon začne platiť v schválenej podobe, obnova bytového domu môže obyvateľov stáť navyše niekoľko desiatok tisíc eur. Podľa D. Petroviča je to proti logike zákona, keďže existujúce bytové domy nepredstavujú novú záťaž pre územie, a teda nie je dôvod, aby poplatok platili.

(Proti)korupčný nástroj

Zákon o poplatku za rozvoj má podľa predkladateľa I. Chomu protikorupčný charakter. Podľa developerov naopak podporuje korupčné prostredie. Samospráva totiž výšku poplatku nemusí zdôvodňovať žiadnymi analýzami, jeho výška bude záležať od dohody zastupiteľstva, zákon iba určuje hranicu medzi 10 a 35 eurami. V zahraničí musia poslanci rozhodnutie o výške poplatku doložiť analýzami, podpornými materiálmi, musia komunikovať s majiteľom pozemku.

Zákon tiež umožňuje poslancom schvaľovať rôznu výšku poplatku pre rôzne časti obce. Priestor na korupciu vidí IUR napríklad v malých obciach s piatimi poslancami, ktorých môže osloviť známy developer a zariadiť, že práve v časti obce, kde bude stavať, môže byť poplatok napríklad na dolnej hranici zákonom stanovenej sadzby.  

Po schválení zákona tiež podľa IUR budú niektorí podnikatelia zdanení dvakrát. Obciam naďalej zostala možnosť určovať ďalšie podmienky výstavby, teda napríklad určiť developerovi povinnosť vybudovať park, detské ihrisko a podobne.

Popri tom pribudne povinnosť platiť poplatok za rozvoj. Pôvodný návrh z dielne IUR počítal s možnosťou pre developerov si vynútené investície odrátať z poplatku za rozvoj, v schválenom návrhu však už táto možnosť nie je.