Pozemky s celkovou výmerou 3 080 štvorcových metrov sa nachádzajú na Račianskej ulici. Ich majiteľom je síce Hlavné mesto SR, sú však zverené do správy mestskej časti Nové Mesto. Práve tá vypisuje verejnú obchodnú súťaž na ich prenájom.

Na 20 rokov

V podmienkach súťaže sa hovorí o tom, že pozemky sa budú prenajímať na neurčitú dobu s tým, že obe strany budú môcť zmluvu vypovedať bez udania dôvodu po uplynutí 20 rokov. Minimálna výška nájomného je stanovená na 36-tisíc eur ročne.

Nový nájomca by mal vyplatiť nájom za 20 rokov dopredu. Minimálne by to malo byť 720-tisíc eur. Táto suma sa však môže meniť v závislosti od výsledkov a ponúk možných záujemcov. Cena nebude jediným kritériom. „Kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov je najvyššia suma ponúknutého ročného nájomného a navrhovaný účel nájmu v súlade s priloženou územno-plánovacou informáciou,“ píše sa v podmienkach súťaže.

Obľúbená lokalita

Na pozemkoch sa dnes nachádza prevádzková budova a tri sklady, súťaž predpokladá ich demoláciu. V podmienkach sa uvádza, že nový nájomca by to mal urobiť do dvoch rokov od podpísania zmluvy. Územný plán hovorí o tom, že v areáli môžu vyrásť polyfunkčné objekty bývania a občianskej vybavenosti.   

Nový projekt na Račianskej? Chystá sa prenájom lukratívnych pozemkov

Zdroj: TREND.sk

Podiel bývania môže dosiahnuť maximálne 70 percent celkových podlahových plôch nadzemnej časti. Uzávierka podávania návrhov je naplánovaná na 15. júl tohto roka. Výsledky by mali byť vyhlásené asi mesiac od tohto dátumu.

Račianska ulica je developermi mimoriadne vyhľadávaná. Len v desiatich projektoch pribudne na ulici  3 340 bytov a apartmánov. V priamom susedstve ponúkaného pozemku vyrastá projekt Urban Residence od Lucron Development. Práve ten nevylúčil, že by o pozemky zabojoval. „Preverujeme podmienky súťaže a následne sa rozhodneme,“ hovorí pre TREND Reality obchodný riaditeľ developera Peter Kavecký.