Investorská spoločnosť Henbury Development, za ktorou stoja realitné skupiny Cresco Group a J&T Real Estate (J&T RE), sa chystá čoskoro zbúrať stavby Parku kultúry a oddychu (PKO) v Bratislave. Namiesto nich by podľa šéfa Cresca Štefana Beleša malo od prvej polovice roku 2012 začať vyrastať pokračovanie River Parku.

Jeho súčasťou by mala byť aj moderná kultúrno-spoločenská hala pre 900 až 1000 ľudí, ktorá „zvládne náročné podujatia, ako napríklad koncerty, hudobno-tanečné eventy, televízne prenosy, prípadne výstavy“, tvrdí Henbury. Š. Beleš zdôrazňuje, že súčasné budovy sú v zlom stave, nevyhovujú požiarnym predpisom, elektrické rozvody sa nahrádzajú externými zdrojmi a provizórnymi rozvodmi.

„Nepočítame s tým, že by sa tanečná sála mala uchovať, počítame s výstavbou priestorov, ktoré tieto budovy nahradia,“ zdôrazňuje predseda predstavenstva J&T RE Peter Korbačka. Rekonštruovať 50-ročné budovy by bol podľa neho ekonomický nezmysel.

Nové PKO príde do roku 2014

Dopĺňa, že o umelecké predmety z PKO sa dobre postarajú, predbežne plánujú zakomponovať ich do novostavieb v rovnakej lokalite. Mesto Bratislava už má uzavretú nájomnú zmluvu na prenájom novej haly na 20 rokov. Henbury prevzala budovy od mesta 1. decembra, má platné búracie povolenie, deštrukcia by preto mohla začať  okamžite.  

O štarte búrania sa má rozbehnúť v najbližších dňoch, Henbury zatiaľ vyhovela novozvolenému primátorovi Bratislavy Milanovi Ftáčnikovi, ktorý ju požiadal o odklad búrania, kým sa informuje o situácii projektu. „Sme presvedčení, že dôjde k záveru, že obnova nábrežia, na ktorej sa pracuje už 8 rokov a prvá časť je hotová, sa nedá zastaviť,“ hovorí Š. Beleš.

Henbury by chcela projekt River Park II predstaviť začiatkom budúceho roka, celkovo by výstavba mala zhltnúť rovnako ako prvá etapa zhruba 250 mil. eur. Stavba však zatiaľ nemá ani územné rozhodnutie, hoci developer ju plánuje v súlade s územným plánom, nebude preto musieť čakať na jeho zmeny.

Dokončenie prvej etapy sa očakáva v roku 2014. Okrem pokračovania úpravy promenády, ktorá by mala viesť od mostu Lafranconi až k Novému mostu a ďalej k mostu Apollo by projekt mal priniesť aj park oddychu, ktorého bude nová hala súčasťou.

Nové PKO príde do roku 2014

Ďalej sa Henbury chystá vybudovať najmä byty a kancelárie na 50 až 60-tisíc m2 úžitkovej plochy, ale aj obchody a služby v parteri podobne, ako je to v prípade prvej etapy River Parku. Tú developovala samostatne J&T RE, dokončenie prebieha od leta tohto roka. Popri hoteli, kanceláriách a bytoch má prvá časť aj tanečnú školu, detský kútik, či klzisko.

Magistrát predal pozemky pre prvú fázu J&T v roku 2002, tá vypracovala aj štúdiu celej zóny až po Most Lafranconi. P. Korbačka pred rokmi pre TREND povedal, že z areálu by mala ostať iba jedna sála. Namiesto druhej by sa mala vybudovať sála pre kongresy, keďže Bratislava nemá pre ne dôstojné priestory. O osude PKO malo rozhodnúť mesto ako vtedajší majiteľ pozemkov i budov.

Nové PKO príde do roku 2014

Koncom roka 2003 však mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie o nahradení PKO modernou zástavbou. Ešte kým sa začala výstavba River Parku, v lete 2005 mesto odpredalo spoločnosti Henbury Development takmer trojhektárové územie pod budovami za vyše deväť miliónov eur. Do pokladnice Bratislavy však z toho pritieklo iba päť miliónov eur.

Zvyšok bolo vecné plnenie – vybudovanie promenády, ktorú potom majiteľ odovzdá mestu. Za Henbury mali stáť česká skupina Karlin, švajčiarska Copa, poradenská spoločnosť Colliers a londýnska firma Naff Property, vtedajší majiteľ terajšieho vežiaka Tower 115, prepojený s J&T.

O niekoľko mesiacov neskôr Henbury podpísala s mestom zmluvu o spolupráci, ktorá upravuje záväzky oboch strán „pri odstránení stavieb PKO“. Budovy naďalej ostali mestu. Firma potom prenajala mestu pozemky za jednu korunu ročne a dohodla sa, že budovy nezbúra, kým Bratislava nevytvorí pre tieto aktivity priestory v inej časti mesta. Mesto malo na oplátku vybaviť búracie povolenie.

Nové PKO príde do roku 2014

To sa aj podarilo a niekoľko dní pred skončením jeho platnosti v apríli 2009 Henbury začala PKO aj symbolicky búrať. Dôvodom bolo, že stavebný úrad vtedy musí predĺžiť platnosť povolenia. Primátor Andrej Ďurkovský sa pred médiami postavil do úlohy záchrancu areálu, v ktorom medzičasom objavil „genia loci“. Neskôr však podporil predĺženie búracieho povolenia do konca roku 2011.

Keďže mesto nereagovalo na ponuku Henbury na spätný odpredaj pozemkov za päťnásobnú cenu a nevyšla ani idea postaviť stánok kultúry na pravom brehu Dunaja, Bratislava napokon s Henbury podpísala nájomnú zmluvu na nové PKO na 20 rokov.

Park kultúry a oddychu pôvodne vznikol ako výstavisko pre Dunajské veľtrhy. Budovy postavili začiatkom 50. rokov ako kancelárie pre veľtrhovú spoločnosť. Časť stavebných prác i úpravu okolia mali vykonať občania formou dobrovoľných brigád. Medzičasom sa veľtrh zrušil, takže budovy použili pre kultúru. 

Nové PKO príde do roku 2014

Výstavy sa sem vrátili až v roku 1969, keď sa konal prvý veľtrh Incheba. Na tento účel v susedstve postavili montované haly, ktoré sa neskôr po presťahovaní výstaviska do Petržalky rozmontovali.

PKO má dve veľké sály pre tisíc až tritisíc stojacich ľudí a malú sálu pre zhruba 150 návštevníkov, ako aj bary a pomocné priestory. V halách sa uskutočňovali najmä koncerty, festivaly, plesy, beánie, prednášky, konferencie či športové podujatia, v poslednom čase aj nahrávanie televíznych relácií.

Nové PKO príde do roku 2014

Vizualizácie - Henbury