V Nitre sa pripravuje nová časť mesta. Radnica dala za peniaze z eurofondov vypracovať urbanistickú štúdiu 345-hektárového priestoru Párovské lúky medzi ľavým brehom rieky Nitra a terajším severným obchvatom mesta – autocestou R1, ba i za ňou smerom k novej fabrike Sony.

Hlavný architekt Stanislav Babčan pripomína, že ide o predprojektovú prípravu územia, ktorú občania dostali na pripomienkovanie. Nitra sa však na rozdiel od väčšiny slovenských miest vážne zaoberá rozšírením. Len v častiach Šindolka, Lúky a Mlynárce by sa malo postaviť zhruba 5500 bytov.

Nitra chystá superštvrť za desiatky miliárd

Celkovo sa uvažuje so vznikom 1,2 milióna m2 podlahových plôch pre bývanie. Znamená to zhruba 15-tisíc bytov. Pre komerčné objekty sa plánuje vyše milióna štvorcových metrov podlahových plôch. Novú štvrť by celkovo malo obývať 30 až 40-tisíc ľudí.

Krajské mesto by sa tak rozrástlo takmer o polovicu. „Je to však úloha na 20 až 40 rokov,“ pripomína S. Babčan. Pozemky sú v súkromnom vlastníctve, hoci niektoré parcely vlastní aj mesto. Väčšinu rozlohy si nárokuje cirkev. Podľa architekta sa o projekt silno zaujímajú developeri, podporení prílevom priemyselných investorov do mesta v posledných rokoch.

Nitra chystá superštvrť za desiatky miliárd

Na Párovských lúkach by malo dominovať bývanie, S. Babčan však dopĺňa, že sa plánujú aj nákupné centrá, školy, športovú halu s plavárňou, kostol a zdravotné zariadenia, či cintorín. Nemá ísť o sídliskovú, ale mestskú zástavbu s ulicami, bulvármi a námestiami. Väčšina budov má byť 4 až 6-podlažných, vyššie domy majú dosiahnuť maximálne 15 až 17 podlaží.

Nitra chystá superštvrť za desiatky miliárd

Plánuje sa zväčšenie existujúceho mestského parku pri rieke aj na jej druhý breh do nového územia. Rieka Nitra tak má pretekať stredom parku. V lokalite Pod Lupkou sa uvažuje s vytvorením rekreačnej zóny s kúpaním. Ako prvá etapa sa v štúdii navrhuje rozvoj 65-hektárového územia Šindolka.

Nitra chystá superštvrť za desiatky miliárd

Nový rozvoj sa má rozbehnúť až v čase, keď súčasný severný obchvat Nitry nahradí plánovaný juhovýchodný ako súčasť rýchlocesty R1 smerom na Zlaté Moravce. „Štvorprúdovka sa potom zmení na mestskú komunikáciu, na ktorú sa Párovské lúky i priemyselná zóna napoja križovatkami a premosteniami,“ vysvetľuje hlavný architekt. „Napraví sa tak odrezanie mestských častí terajším obchvatom.“ S centrom sa nová štvrť má spojiť troma mostami cez rieku.

Nitra chystá superštvrť za desiatky miliárd

Nová výstavba by mala posunúť aj nitriansky hrad z okraja mesta do jeho geografického stredu. Nitra chce na jej financovanie využiť najmä fondy EÚ a súkromný sektor. Budovať inžinierske siete a cesty považuje S. Babčan za povinnosť mesta, vlastnú výstavbu okrem nájomných bytov prenechajú iniciatíve súkromných spoločností. Celkovo by sa tu mohlo preinvestovať niekoľko desiatok miliárd korún.

Nitra chystá superštvrť za desiatky miliárd

Vizualizácie – Mestský úrad Nitra