Verejnú anonymnú architektonickú súťaž na vyhliadkovú vežu na Dubni vyhlásili Oblastná organizácia cestovného ruchu Malá Fatra a mesto Žilina. Spomedzi 43 kvalitných návrhov porota vybrala tri víťazné s finančnou odmenou a tri projekty ocenené bez určenia poradia.

Víťazný návrh od Ladislava Vikartovského a Gábor Nagya porota označila ako jednoduchý, realizovateľný, no predsa pôsobivý. Ocenila tiež, že veža je v diaľkových pohľadoch nenápadná, čím zachováva súčasný obraz krajiny.

Namiesto Slotovho dvojkríža postavia na Dubni vyhliadkovú vežu

Dubeň - víťazný návrh vyhliadkovej veže z výšky Zdroj: sutazduben.sk

Horizontálne drevené lamely – obklad veže – sa zaujímavým spôsobom rozpadávajú smerom k nebu, pri zemi tak objekt ostáva dôveryhodne stabilný a smerom nahor sa vytráca. Návrh sa podľa autorov snaží rozmazať hranice medzi prírodným a umelým prostredím.

Namiesto Slotovho dvojkríža postavia na Dubni vyhliadkovú vežu

Dubeň - víťazný návrh vyhliadkovej veže, schéma riešenia Zdroj: sutazduben.sk

Namiesto Slotovho dvojkríža postavia na Dubni vyhliadkovú vežu

Dubeň - víťazný návrh vyhliadkovej veže, situácia Zdroj: sutazduben.sk

Namiesto Slotovho dvojkríža postavia na Dubni vyhliadkovú vežu

Dubeň - víťazný návrh vyhliadkovej veže, pôdorysy Zdroj: sutazduben.sk

Namiesto Slotovho dvojkríža postavia na Dubni vyhliadkovú vežu

Dubeň - víťazný návrh vyhliadkovej veže, rezy Zdroj: sutazduben.sk

Prvé miesto bolo ocenené sumou 1 500 eur. Porota v zložení Ľubomír Závodný, Júlia Durdyová,Vladimír Kohút, Ingrid Dolníková, Vít Halada, Jozef Oswald a Michal Marcinov udelila druhé miesto s odmenou 900 eur Karolovi Gregorovi, Jakubovi Herzovi a Viktórii Mravčákovej a 600 eur za tretie miesto sa ušlo Tomášovi Benešovi.

Idea postaviť vyhliadkovú vežu na hrebeni kopca Dubeň nie je podľa výkonného riaditeľa OOCR Petra Šimčáka nová, dominantu tu plánoval už Ján Slota. "V roku 1995 mesto Žilina vypísalo architektonickú súťaž, ktorej účelom bolo navrhnúť architektonické riešenie ikonickej stavby v tvare dvojkríža,“ hovorí. Veža sa mala nachádzať približne na priesečníku hrebeňa kopca Dubeň a osi Národnej ulice. Grandiózny projekt realizovaný nebol.

Podklady pre novú súťaž návrhov vznikli počas letného študentského workshopu krajinnej architektúry Mesto ZAhrada, ktorý sa konal 10. až 14. augusta 2015 na Stanici Žilina-Záriečie. Megalomanská myšlienka národniarov vybudovať na vrchu Dubeň dominantu s výhľadom na Žilinu sa pretavila na skromnejší turistický cieľ.

Namiesto Slotovho dvojkríža postavia na Dubni vyhliadkovú vežu

Dubeň - výhľad z vrchu na mesto Zdroj: sutazduben.sk

K súťaži sa pre TASR vyjadril aj žilinský primátor Igor Choma: "Som rád, že sme sa vybrali cestou verejnej architektonickej súťaže a že bol o súťaž taký záujem. Verím, že sa nám podarí vežu realizovať v blízkej budúcnosti, a tým poskytnúť nový priestor pre oddych a relax obyvateľom mesta Žilina, nakoľko Dubeň má potenciál byť parkovým lesom celomestského významu."