Pre projektantov, architektov a ďalších záujemcov ponúka spoločnosť Saint Gobain Building Glass v dvoch augustových termínoch bezplatný webinár o správnom zasklení rezidenčných projektov. Prihláste sa cez registračný formulár

Protislnečné sklá, ktoré dokážu odraziť veľkú časť slnečného svitu a neprepustiť ho do interiéru, predstavujú kompromis medzi bežnými sklenými výplňami okien a vonkajšími žalúziami. Výhodou protislnečných skiel je, že naraz poskytujú ochranu pred slnečnými lúčmi, ako aj trvalý výhľad z interiéru do vonkajšieho prostredia. Na druhej strane cez žalúzie nie je vidieť von, ale zasa umožňujú flexibilnejšie meniť prostredie v interiéri. Keď sa slnko opiera do okien, jednoducho sa zatiahnu. Oproti protislnečným sklám však majú vyššie nároky na údržbu, keďže obsahujú motorický pohon alebo ovládacie prvky. Sklo je prakticky bezúdržbové.

„Prostislnečné sklá síce nezabezpečia úplne zatemnenie interiéru, sú však vhodnou alternatívou k žalúziám. Ich výhodou je, že nevyžadujú žiadnu inú konštrukciu v stavebnom otvore, než je samotné okno s protislnečným sklom,“ zdôrazňuje Ladislav Pavlovič, obchodný riaditeľ spoločnosti INCON, ktorá sa zaoberá výrobou okien.

Aj na rodinné domy
Na trhu sú už aj dynamicky prispôsobiteľné protislnečné sklá, ktorých spektrálne vlastnosti možno v pomerne širokom rozsahu meniť pomocou elektrického prúdu. Okenné tabule sa menia z čírych na tmavé a späť v závislosti od intenzity slnečného svitu, a to buď automaticky pomocou senzorov alebo manuálne podľa uváženia používateľa. Tieto sklá dokážu v plnej miere nahradiť štandardné tieniace systémy. Vývoj skiel do okien sa dnes uberá týmto smerom. Budú čoraz viac inteligentné, teda schopné prispôsobovať sa vonkajším podmienkam.

Štandardné protislnečné sklá sú v našich končinách zatiaľ rozšírenejšou alternatívou. Využitie nachádzajú najmä na výškových administratívnych budovách s niekoľkými desiatkami podlaží, kde je nasadenie vonkajších žalúzií z technického hľadiska príliš komplikované alebo z iných dôvodov nemožné. Čoraz častejšie sa protislnečné sklá montujú už aj na menšie obytné stavby a rodinné domy, resp. tam, kde je to možné, používajú sa v kombinácii s vonkajšími či vnútornými žalúziami, čím dochádza k spojeniu výhod oboch koncepcií.

Svetlo verzus teplo
Najvyššie produktové rady protislnečných skiel v portfóliu svetových výrobcov sa vyznačujú skutočne špičkovými vlastnosťami. Napríklad Cool-Lite SKN 183 (II) od Saint-Gobain Glass Solutions prepúšťa vyše sedemdesiat percent denného svetla, a to aj vo variante izolačného trojskla, pri ktorom je hodnota prestupu svetla nižšia v dôsledku použitia až troch sklených tabúľ. Súčasne, aj pri takto vysokej hodnote svetelnej priepustnosti, vpustí z vonkajšieho prostredia do interiéru len 40 % slnečného tepla.

Ako pripomína Pavel Nečas zo spoločnosti Saint Gobain Building Glass, priepustnosť svetla a solárny faktor sú veličiny, ktoré sa navzájom ovplyvňujú. Vyššia priepustnosť svetla väčšinou znamená zároveň aj vyššiu priepustnosť tepla a naopak. Pri vývoji a výrobe skiel tak vždy ide o dosiahnutie rovnováhy medzi tým, koľko prepustia svetla a koľko tepla. Aj v tomto prípade však existujú fyzikálne hranice, ktoré sa nedajú prekročiť. Nemožno napríklad dosiahnuť súčasne priepustnosť svetla na 100 % a priepustnosť tepla na nulu.

Ak porovnáme obyčajné sklo s protislnečným, tak pri obdobnej svetelnej priepustnosti majú obrátený solárny faktor. To znamená, že zatiaľ čo protislnečné sklo prepúšťa 40 a odráža 60 % tepla, tak pri obyčajnom skle je to naopak – prepúšťa 60 a odráža 40 % tepla. Vďaka svojím vlastnostiam sú protislnečné sklá vhodné všade tam, kde sa v interiéri vyžaduje dostatok denného svetla pri zachovaní optimálneho tepelného komfortu i počas horúcich dní.