Novo nadobudnutý pozemok s rozlohou 13 hektárov sa nachádza priamo oproti priemyselnému parku Prologis Park Budapest-Sziget. Nová lokalita ponúka rozvojový potenciál pre dve samostatné prevádzky, každú so 4 jednotkami s celkovou plochou 60,000 m2, pre ktoré už boli vydané všetky potrebné stavebné povolenia.

Prologis Park Budapest-Sziget II sa nachádza priamo na diaľničnom obchvate M0, čím poskytuje rýchly a efektívny prístup na diaľnice M1, M5 a M7, ako aj na medzinárodné letisko v Budapešti.

Prologis Park Budapest-Sziget II je vďaka svojej polohe zo strategického hľadiska vynikajúci na distribučné činnosti. Budapešť, ako aj región v okolí hlavného mesta, je najdôležitejšou logistickou lokalitou Maďarska. Vďaka dobre rozvinutej diaľničnej sieti táto lokalita zaručuje výborný prístup k trhom relevantným v rámci krajiny, ako aj celej strednej a východnej Európy“, hovorí Sebastian Scheufele, SIOR (Partner spoločnosti Modesta Real Estate), ktorý sa spolupodieľa na transakcii.

O spoločnosti Modesta Real Estate

MG Real Estate GmbH bola založená vo Viedni v roku 2002. Okrem centrály vo Viedni bola v roku 2005 v Bratislave spustená dcérska spoločnosť. Od svojho založenia sa Modesta Real Estate môže spätne pozerať na úspešnú históriu spoločnosti. Značný podiel na tomto úspechu prinášajú prestížni klienti ako AMISOLA, BECHTLE, BFI, BOSCH, HONEYWELL, LOUIS VUITTON, MONDI AG, MOUNTPARK, PHILIPS, PROLOGIS, SIEMENS, SIGNA, USAA a WOLSELEY. V posledných rokoch sa úspešne dokončili milióny m2 kancelárskych, priemyselných a logistických priestorov, ako aj developerských pozemkov. Okrem domácich trhov v Rakúsku a na Slovensku, Modesta Real Estate asistuje aj pri mnohých transakciách na trhoch strednej a východnej Európy a podporuje svojich medzinárodných partnerov poradenstvom v oblasti komerčných nehnuteľností. Viac informácií nájdete na: www.modesta.at.

 

Kontakt

Modesta Real Estate                                       Modesta Real Estate
MG Real Estate GmbH                                    MG Real Estate GmbH
Sebastian Scheufele, SIOR                             Bianca Isak, B.A
Managing Partner                                            Media Relations and Research
Dr. Karl-Lueger-Platz 5                                    Dr. Karl-Lueger-Platz 5
1010 Vienna                                                      1010 Vienna
Tel: +43 1 513 29 39 - 22                                 Tel: +43 1 513 29 39 - 12
Fax: +43 1 513 29 39 - 14                                Fax: +43 1 513 29 39 - 14
E-Mail: scheufele@modesta.at                      E-Mail: isak@modesta.at
Website: www.modesta.at                             Website: www.modesta.at