Obchodné transakcie boli uzavreté v Rakúsku, na Slovensku, v Španielsku a v Českej republike a celkovo predstavujú 140 200 m² logistických priestorov, 46 800 m² priemyselných a výrobných priestorov a 574 000 m² pozemkov.

"Rok 2018 bol pre nás v priemyselnom a logistickom sektore dynamický rok," vysvetľuje Sebastian Scheufele, partner spoločnosti Modesta Real Estate. "Dokázali sme uzavrieť transakcie v štyroch rôznych krajinách. Nový rok pokračuje bez prerušenia, máme už tri medzinárodné projekty v hodnote takmer 65 miliónov EUR."

O spoločnosti Modesta Real Estate

Modesta Real Estate bola založená vo Viedni v roku 2002. Okrem centrály vo Viedni bola v roku 2005 v Bratislave spustená dcérska spoločnosť. Od svojho založenia sa Modesta Real Estate môže spätne pozerať na úspešnú históriu spoločnosti. Značný podiel na tomto úspechu prinášajú prestížni klienti ako AMISOLA, BECHTLE, BFI, BOSCH, HONEYWELL, LOUIS VUITTON, MONDI AG, MOUNTPARK, PHILIPS, PROLOGIS, SIEMENS, SIGNA, USAA a WOLSELEY. V posledných rokoch sa úspešne dokončili milióny m2 kancelárskych, priemyselných a logistických priestorov, ako aj developerských pozemkov.

Modesta Real Estate má za sebou ďalší úspešný rok na trhu priemyselných a logistických nehnuteľností

Okrem domácich trhov v Rakúsku a na Slovensku pomáha Modesta Real Estate aj v mnohých transakciách na trhoch strednej a východnej Európy a podporuje svojich medzinárodných partnerov v oblasti poradenstva v oblasti nehnuteľností.

KONTAKT

Modesta Real Estate             Modesta Real Estate
MG Real Estate GmbH              MG Real Estate GmbH
Sebastian Scheufele, SIO          Barbara Woransky-Neydl
Riadiaci partner                         Media & Research
Dr. Karl-Lueger-Platz 5            Dr. Karl-Lueger-Platz 5
1010 Wien                                    1010 Wien
Tel.: +43 1 513 29 39 – 22          tel.: +43 1 513 29 39 - 12
fax: +43 1 513 29 39 – 14           fax: +43 1 513 29 39 - 14

email: [email protected]    email: [email protected]
webstránka: www.modesta.at   webstránka: www.modesta.at