Stavbári chcú o týchto a ďalších problémoch a návrhoch informovať cez Fórum stavebných investícií, ktorého vznik oznámili na odbornej konferencii počas 38. ročníka stavebného veľtrhu Coneco v bratislavskej Inchebe.

„Stavebníctvo od začiatku minulého roka kontinuálne klesá, až dosiahlo takmer 20-percentný pokles v januári 2017. Príčinami sú najmä pokles v inžinierskom stavebníctve, pozastavovanie už rozbehnutých projektov, prehodnocovanie stratégií,“ hovorí prezident ZSPS Pavol Kováčik.

Príčinou je podľa neho to, že viaceré projekty, ktoré boli pripravené na výstavbu alebo vysúťažené, sa nerealizujú a nie je za ne náhrada. „Horšie je to, že nevidíme v krátkom období jasný obrat, lebo trend sa ukazuje ako trvalejší. Takže o to viac nás to napĺňa určitými obavami,“ dodáva.

Za nedostatkom práce nie sú len eurofondy

V stavebníctve pokračuje pokles produkcie z predchádzajúceho roka. V januári sa výkony odvetvia podľa Štatistického úradu SR znížili medziročne o 17,2 percenta na 217,6 milióna eur a po zohľadnení sezónnych vplyvov boli o 3,3 percenta vyššie ako vlani v decembri. Z hľadiska výrobného zamerania sa objem prác na budovách znížil o 18,9 percenta a na inžinierskych stavbách o 15,3 percenta. Stavebná produkcia v roku 2016 medziročne klesla o 10,7 percenta na 4,872 miliardy eur.

Stavebníctvo v roku 2015 po šiestich rokoch medziročného poklesu vzrástlo o 17,9 percenta pri objeme 5,4 miliardy eur. Stavebná produkcia predtým naposledy vzrástla v roku 2008. V nasledujúcich rokoch výkony klesli v súhrne o 39,6 percenta. Koncom roku 2015 skončilo oprávnené obdobie na využitie eurofondov v programovom období 2007 - 2013, čo sa prejavilo aj na raste produkcie v stavebníctve.

Šéf ZSPS si myslí, že súčasný pokles výkonov stavebníctva nesúvisí úplne s pomalým čerpaním peňazí Európskej únie v novom programovom období 2014 – 2020. „Prostriedky, ktoré sú alokované v novom programovom období, sú známe niekoľko rokov. Štátna administratíva mala dosť času pripraviť sa na toto obdobie, takže je prekvapujúce, že ešte úplne pripravená nie je. Vzhľadom na dĺžku realizácie niektorých projektov môže byť už ohrozené samotné čerpanie prostriedkov do roku 2023 a niektoré projekty sa nestihnú pripraviť,“ upozorňuje P. Kováčik.

Pomalé konania odrádzajú investorov

Nový stavebný zákon, ktorého návrh by mal rezort pripraviť najskôr na budúci rok, by mal podľa prezidenta zväzu najmä urýchliť prípravu stavieb a zvýšiť záujem investorov o Slovensko. Niektorí súkromní investori zo zahraničia podľa P. Kováčika neprídu, alebo odišli, lebo nevedeli, kedy pre nejasnú legislatívu získajú stavebné povolenie a postavia podnik. Zväz považuje za potrebnú aj elektronizáciu stavebných úradov.

Negatívny vplyv na stavebníctvo má podľa zväzu nedostatočná odborná príprava, ako aj nezáujem mladých a nevyužitý potenciál na prácu v sektore. „Existuje výrazný nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami na trhu práce. Ak bude vývoj naďalej takýto, na Slovensku síce budeme vedieť technologicky kvalitne stavať, no o chvíľu nebudeme mať s kým. Dnes máme dvesto učňov pripravujúcich sa na stavbárske profesie, čo je alarmujúce nízke číslo,“ opisuje P. Kováčik.

Mladých nahrádzajú cudzinci

V slovenskom stavebníctve pracovalo vlani vyše 157-tisíc ľudí, čiže 7 percent pracovnej sily v celom hospodárstve. Napriek rastu ekonomiky sa prejavuje nedostatok kvalifikovaných zamestnancov. V robotníckych profesiách v stavebníctve má viac ako polovica pracovníkov vyše 45 rokov, pred desiatimi rokmi to bolo 38 rokov. Stavebné firmy využívajú aj ľudí zo zahraničia, napríklad z Bulharska, Rumunska, Ukrajiny či Bieloruska.

„Riešime otázku využitia kapacít presunom do iných segmentov na Slovensku, pokiaľ je to možné, najmä do pozemnej a bytovej výstavby. Niektoré špecializované kapacity sa pokúšajú stavebné firmy uplatniť v zahraničí, či už v Českej republike, na Islande, v Nórsku,“ vysvetľuje P. Kováčik.

Stavebné spoločnosti podľa neho chcú udržať zamestnancov, lebo keby ich prepustili, neskôr by ich už nezískali späť. Nevyužité sú napríklad kapacity pri výstavbe mostov. „Lepšie je pokúsiť sa využiť tieto kapacity v zahraničí, alebo krátkodobo presunúť na iné typy prác, než ich prepustiť. To je posledné riešenie," dodáva šéf zväzu stavebných podnikateľov.