Zanedbaný priestor, frekventovaná cesta, všadeprítomné zábradlia, stánky s kebabom, bezdomovci a stovky ľudí ponáhľajúcich sa pomedzi autá, prechody a podchody na svoju „šalinu“. Ale aj perfektné napojenie na verejnú dopravu a dostupnosť historickej budovy stanice priamo z centra mesta.

Hlavná stanica, jedno z najfrekventovanejších miest v Brne, sa dočkala dôstojnej architektonickej súťaže, ktorá dokázala, že súčasná poloha „Hlavního nádraží“ má oveľa väčší potenciál, ako sa mnohým mohlo zdať.

Medzinárodná súťaž priniesla Brnu návrh centra budúcnosti

Brno - Hlavná stanica Zdroj: Mesto Brno

Ufúľané miesto pred železničnou stanicou na kraji brnenského starého mesta i samotná železničná stanica boli pre debaty o presune vlakového uzla o približne kilometer na juh opomínané a vďaka neistému osudu sústavne podfinancované. Budovy a verejné priestranstvá fungujú v provozóriu, čaká sa na definitívne rozhodnutie o polohe hlavnej stanice.

Návrhy, čo so stanicou, rozdelili na dva tábory aj obyvateľov Brna. Z variantov odsunutej stanice alebo rozšírenia stanice v takmer pôvodnej polohe v centre si môžu vybrať v októbrovom referende.

Aj napriek dlhotrvajúcemu, najmä politickému tlaku na presun železnice a megalomanskému projektu, ktorý rátal s výstavbou nového terminálu a vytvorením celej štvrte v dnes nevyužitom priestore za pôvodnou stanicou, súčasní predstavitelia radnice považovali za dôležité vypočuť aj občianske iniciatívy (koalícia Nádraží v centru), ktoré naopak presadzujú vystavať stanicu v lokalite pod Petrovom.

Modernizácia a rozšírenie stanice v pôvodnej polohe na Nádražnej ulici a ulici Nové Sady sa tak stala predmetom medzinárodnej architektonickej súťaže „Budúcnosť centra Brna“, ktorej sa zúčastnili architekti z Európy, Spojených štátov a Číny.

Víťazný návrh súťaže od štúdia UNIT architekti ponúka koncept moderného železničného uzla, ktorý, ako uviedol splnomocnenec prípravného výboru referenda o polohe stanice Jakub Patočka, „je cestou, ako dať Brnu tvár sebavedomého európskeho mesta.“ Porota sa na návrhu jednomyselne zhodla.

Medzinárodná súťaž priniesla Brnu návrh centra budúcnosti

Brno - Perspektívny pohľad na Južné mesto Zdroj: UNIT architekti

Medzinárodná súťaž priniesla Brnu návrh centra budúcnosti

Brno - Pohľad na hlavnú budovu novej stanice v lokalite pod Petrovom Zdroj: UNIT architekti

Projekt ocenený prvou cenou podľa hodnotenia poroty ponúkol namiesto jednej, naraz postavenej štvrte, dlhodobo udržateľný scenár postupného rozvoja. Do doposiaľ prázdneho územia ohraničeného železničnými traťami návrh architektov vnáša prirodzené členenie, každá lokalita dostala svoj logický stred.

Medzinárodná súťaž priniesla Brnu návrh centra budúcnosti

Brno - schémy návrhu Zdroj: UNIT architekti

Medzinárodná súťaž priniesla Brnu návrh centra budúcnosti

Brno - Celková situácia návrhu južného centra Zdroj: UNIT architekti

Medzinárodná súťaž priniesla Brnu návrh centra budúcnosti

Brno - Celková situácia návrhu hlavnej stanice Zdroj: UNIT architekti

Zvládnutý bol aj predstaničný priestor v kontakte s existujúcimi mestskými štruktúrami, ktorý budí dôstojný dojem, no stále si ponecháva ľudskú mierku. Naplno je využitý potenciál priameho napojenia na mesto a mestskú dopravu: architekti v mieste frekventovanej ulice navrhujú okružnú triedu tvorenú sekvenciami verejných priestorov.

Medzinárodná súťaž priniesla Brnu návrh centra budúcnosti

Brno - Pohľad na predstaničný priestor Zdroj: UNIT architekti

Medzinárodná súťaž priniesla Brnu návrh centra budúcnosti

Brno - predstaničné priestory Zdroj: UNIT architekti

Striedmy koncept stanice dopĺňa urbanistický návrh hľadajúci primeranú hustotu zástavby a formálnu a funkčnú štruktúru novej štvrte. Komplexný návrh sa zaoberá tiež nábrežiami riek, ktoré územím pretekajú, zeleňou či hospodárením s vodou. Podľa poroty je projekt výnimočnou predstavou sociálne udržateľného, polyfunkčného mesta.

Medzinárodná súťaž priniesla Brnu návrh centra budúcnosti

Brno - Nábrežný a lužný park Zdroj: UNIT architekti

Medzinárodná súťaž priniesla Brnu návrh centra budúcnosti

Brno - Rozmanité predmestie Zdroj: UNIT architekti

Medzinárodná súťaž priniesla Brnu návrh centra budúcnosti

Brno - Kreatívna štvrť Zdroj: UNIT architekti

Zmysluplným nazýva projekt aj Martin Ander, viceprimátor Brna pre rozvoj mesta: „Víťazný návrh si získal moje sympatie predovšetkým tým, že nie je megalomanský, stavia na rozmanitosti foriem bývania a služieb a citlivosti k charakteru okolitých štvrtí.“

Roger Riewe, predseda poroty a architekt, ktorý postavil hlavnú stanicu v Innsbrucku či múzeum v Katoviciach, pripomína, že zároveň urbanistická i architektonická sútaž „bola zaujímavá, ale súčasne aj veľmi náročná, pretože Brno v nej žiadalo scénár svojej budúcnosti. Za posledných niekoľko rokov sa sútaž v takom rozsahu a na také veľké územie v Európe nekonala.“

Náročnosť súťaže sa však prejavila aj na odmenách. Skupina UNIT architekti si za víťazstvo pripísala takmer dva milióny českých korun (74-tisíc eur). Druhí Franz Sumnitsch a consequence forma dostali viac ako milión a tretí M1 architekti trištvrte milióna českých korún.

Výsledok však podľa mesta aj občianskych iniciatív stál za to. Pokiaľ návrh uspeje rovnako v očiach občanov v plánovanom referende, bude mesto zaviazané realizovať modernizáciu stanice metodikou otvorených architektonických súťaží.