Elektronické ponukové konanie na stránke www.OnlineAukcie.sk, kde budú mať klienti možnosť zúčastniť sa transparentného konania výberu víťaza, bude spustené na jeseň tohto roku. Výhodná lokalita v bezprostrednej blízkosti Trnavského mýta, ktorá sa bude postupne meniť na vynovenú štvrť Bratislavy, ponúka priestor pre rôznorodé koncepty realizácie. Aktuálny stav budovy so štyrmi nadzemnými podlažiami a suterénom, s celkovou podlahovou plochou 1 577 m2, je vhodnou príležitosťou pre zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti manažérskymi aktivitami.

Ak chceme porovnať výhodnosť kúpy administratívnych priestorov oproti prenájmu, je nutné zohľadniť celú škálu kvantifikovaných údajov a komplementárnych skutočností v súvislosti s danou situáciou. Dlhodobá investícia diverzifikujúca príjmy je z ekonomického hľadiska vždy priklonená k preferencii kúpi než dlhodobého prenájmu. Najmä súčasná situácia v časoch rozsiahleho výpadku príjmov z činnosti, poukazuje na výhodu samotnej kúpi nehnuteľnosti, ktorá dokáže generovať výnos z nájmu, akou je aj administratívno – prevádzkový objekt na ul. Krížna. Pre viac informácií kliknite tu

V prípade, že však pre svoju investíciu hľadáte iné časti Slovenska, na webovej stránke spoločnosti www.u9.sk, nájdete rozmanité portfólio nehnuteľností, ktoré dokážu vyhovieť požiadavkám po rôznorodom dopyte. Jednou z nich je aj ponuka predaja polyfunkčného objektu v meste Ružomberok. Budova nachádzajúca sa v priamom centre mesta, so spätným nájmom dispozične pozostáva z jedného podzemného a troch nadzemných podlaží, pričom akvizícia vytvára taktiež priestor pre rozumné zhodnotenie investície do konkrétnej nehnuteľnosti.

Ilustračné foto.
Zdroj: U9, a. s.
Ilustračné foto.

Okrem realizovania OnlineAukcií a predajov komerčných nehnuteľností je spoločnosť U9, a. s., popredným subjektom aj v oblasti organizovania dražieb a ponúka pre Vás množstvo zaujímavých nehnuteľností, teda nielen formou priameho predaja ale najmä prostredníctvom dražieb v rámci celého Slovenska.

V ponuke je halový komplex v Seredi

Aktuálne pripravovanou bude dražba zmodernizovanej haly vo veľmi dobrom technickom stave, pričom podstatnú časť komplexu tvorí samotná hlavná hala vhodná najmä na výrobné účely, nakoľko má dostatočnú svetlú výšku. Súčasťou predmetu dražby budú taktiež spevnené betónové, prístupové plochy, sociálno-prevádzková budova, ktorú je možné využiť na administratívne a sociálne zázemie pracovníkov a taktiež trojpodlažná prístavba k hlavnej hale. Areál ako celok je vhodný na skladovacie priestory, expedíciu alebo iný podnikateľský zámer. Pozitívom tejto nehnuteľnosti je umiestnenie v priemyselnej časti Serede, len 4 minúty od najbližšieho napojenia na rýchlostnú cestu R1.

Ilustračné foto.
Zdroj: U9, a. s.
Ilustračné foto.

Na webovom profile spoločnosti U9, a. s., klienti nájdu rozmanité portfólio nehnuteľností v rámci celej Slovenskej republiky, ktoré uspokoja aj tie najnáročnejšie požiadavky.