Môže byť investorom naozaj každý?

Áno, a v podstate aj je, lebo investormi sme už od detstva. Najprv si ako dieťa šetríme napríklad na hračky, neskôr šetríme na prvý byt alebo tí podnikavejší na založenie firmy. Skúsenosti teda získavame už od skorého života, niektorý ich však rozvíjajú viac a iní menej. Všetko je to iba o tom, ktorú príležitosť sme ochotní obetovať a ako sme schopní rozmýšľať v čase.

Je dôležitým kritériom aj finančná gramotnosť?

Nedokonalú finančnú gramotnosť by som nevnímal ako prekážku pri investovaní. Aj našou úlohou, ako investičných manažérov, je okrem samotného poradenstva, kam zainvestovať, aj vzdelávať, aby sa investor v komplikovanej spleti financií orientoval lepšie a nadobúdal prehľad. A o to sa snažíme aj v našom fonde.

Do ktorých finančných produktov sa aktuálne oplatí investovať?

Produktov existuje nespočetné množstvo, my sa venujeme komerčným nehnuteľnostiam, ktoré predstavujú stabilné výnosy. V našom portfóliu CE REIF fondu máme výhradne komerčné nehnuteľnosti, ktoré sú plne prenajaté, takže zarábajú hneď od prvého dňa vstupu investora do fondu. Podľa aktuálnych odhadov budúcich výnosov fond CE REIF vie zarobiť približne 8 % p.a.. Ideálna doba investície v našom fonde je 5 rokov. Samozrejme, s každou investíciou prichádzajú aj riziká, realitné fondy však patria medzi najstabilnejšie investície a s tým správnym a transparentným partnerom môže investovať naozaj každý. Transparentnosť je jeden zo základných kameňov, na ktorom náš fond dlhodobo stavia.

Twin City B
Zdroj: cereif.hbreavis.com
Twin City B

Čo by si teda investori mali všímať?

Odpoveď je veľmi jednoduchá a radím to každému, kto sa ma na investovanie pýta. Sledujte transparetnosť, dlhodobosť a odbornosť.

Portfólio CE REIF fondu:

- 5 príjem generujúcich nehnuteľností (4 kancelárske budovy a 1 nákupné centrum)
- Celkovo 109 000 m2 v investičnom portfóliu
- Celková trhová hodnota nehnuteľností je €345.6 miliónov
- Zdravo diverzifikované portfólio s ca. 200 nájomnými zmluvami s priemernou dobou trvania 4 roky

Upozornenie: Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy, s investíciou do fondu je spojené aj riziko.