O tom, ako bude v budúcnosti vyzerať Kamenné námestie v Bratislave rozhodne architektonická súťaž. Tú mesto v súčasnosti pripravuje a vypísaná by mohla byť na jeseň.

Priestor Kamenného námestia, ktorého súčasťou je aj hotel Kyjev či bývalý obchodný dom Prior, chce prerobiť spoločnosť Lordship. Mesto sa s investorom zhodlo na vypísaní architektonickej súťaže na riešenie Kamenného námestie, investor sa tak bude rozhodovať medzi viacerými návrhmi architektov.

„Aby to nebolo tak, že to niekto nakreslí a povie, takto to bude, ale aby sa z viacerých možností, ktoré ponúkne súťaž, vybrala tá najlepšia,“ vysvetľuje primátor Milan Ftáčnik. V porote, ktorá víťazný návrh vyberie, chce mať i mesto svojho zástupcu.

O tom, ako bude námestie vyzerať, chce mesto diskutovať aj s verejnosťou. Prvú diskusiu plánuje primátor v jesenných mesiacoch, keď dostane podklady od investora. „V podkladoch bude spracovaná štúdia, ako taký prvý nástrel, ako by mohol priestor námestia vyzerať, a potom budeme diskutovať aj o výsledkoch súťaže, aby boli ľudia informovaní, čo sa na námestí chystá,“ hovorí primátor.

O Kamennom námestí rozhodne súťaž

Priestor na Kamennom námestí v Bratislave reguluje územný plán zóny Dunajská. Istá regulácia tam podľa primátora teda je, vzhľadom k zámerom, ktoré na Kamennom námestí pripravuje investor, bude vypísaná architektonická súťaž. Riešiť bude celý priestor Kamenného námestia aj so zachovaním hotela Kyjev, podľa primátora sa však pravdepodobne zmení priestor bývalého obchodného domu Prior, dnešného Tesca.

„Výsledok súťaže by mal byť posúdený a potom premietnutý do územného plánu zóny, ak sa mesto stotožní s tým, že takto chce, aby vyzeralo Kamenné námestie,“ vysvetľuje M. Ftáčnik. Kamenné námestie by malo dostať inú tvár, aby sa na ňom nezhromažďovali bezdomovci a aby dostalo aj inú kultúru. Zachovaný má ostať hlavne kvalitný verejný priestor.

Diskusia okolo budúcej podoby Kamenného námestia trvá niekoľko rokov. Naposledy do nej zasiahol pamiatkový úrad, keď povedal, že budovy hotela Kyjev ani obchodného domu Prior netreba pamiatkovo chrániť. Investor však viackrát deklaroval, že hotel búrať nebude. O Priore ešte rozhodnuté nie je.

Foto - SITA/Diana Černáková