Korene sporu siahajú ešte do roku 2007 a v mnohom pripomínajú kauzu Hlavnej stanice. Spoločnosť Intermont vtedy uzavrela s mestom na čele s Andrejom Ďurkovským nájomnú zmluvu na pozemky na Kamennom námestí.

Cieľom bolo vybudovanie podzemných garáží, ktoré mali vyrásť priamo pred Tescom v lokalite, ktorá je ohraničená zo severozápadu komunikáciami Štúrova a Špitálska ulica, z juhu existujúcim polyfunkčným objektom a Dunajskou ulicou a zo severovýchodnej strany práve obchodným domom.

Na mieste mala vyrásť trojpodlažná podzemná garáž, ktorá by vytvorila 295 parkovacích stojísk. Stavba mala byť realizovaná v priebehu roku 2010. Nestalo sa tak. Projekt neustále meškal a mesto poukazovalo na to, že developer si neplní dohodnuté podmienky.

Investor Hlavnej stanice sa sporí aj o Kamenné námestie, prvý súd vyhral

Parkovací dom na Kamennom námestí Zdroj: Intermont

Nespokojnosť zo strany mesta vyvrcholila v roku 2012, keď sa Milan Ftáčnik rozhodol vypovedať zmluvu. „Neplatili nám, preto sme vypovedali zmluvu,“ povedal vtedy podľa denníka Sme primátor M. Ftáčnik.

Investor sa v reakcii na rozhodnutie mesta obrátil na súdy. „Vzhľadom na dĺžku trvania súdneho sporu a blížiaci sa termín pôvodného ukončenia trvania zmluvy, bolo nevyhnutné podať žiadosť o neodkladné opatrenie, aby neboli narušené práva spoločnosti Intermont a to až do vynesenia právoplatného rozhodnutia vo veci samej, zo strany odvolacieho súdu,“ vysvetľuje mediálna zástupkyňa investora Mária Adamová.

Okresný súd Bratislava I podľa investora rozhodol o tom, že odstúpenie Hlavného mesta od zmluvy o nájme pozemku a o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena je neplatné. Zároveň určil mestu povinnosť uhradiť všetky súdne trovy a poplatky. Mesto sa voči rozsudku odvolalo, súd však vydal neodkladné opatrenie. V praxi to znamená, že nemôže akýmkoľvek spôsobom nakladať s pozemkami, na ktoré sa vzťahuje nájomná zmluva.

Zaujímavosťou je, že podľa investora mesto prijímalo na svoj účet nájomné zo strany nájomcu. Nejde o prvý spor medzi firmou Igora Balla a mestom. Asi najznámejšia je kauza Hlavnej stanice, kde nedávno súdy rozhodli o tom, že zmluva o prenájme pozemkov pod ňou stále platí.

Mesto sa však voči tvrdeniam investora ohradzuje a považuje ich za zavádzajúce. „Pokiaľ spoločnosť Intermont mala za to, že ku zrušeniu zmluvy nedošlo, mohla vykonať kroky vedúce k plneniu predmetu nájmu. Namiesto toho však proti odstúpeniu od zmluvy podala žalobný návrh na určenie neplatnosti odstúpenia,“ hovorí Katarína Kohútiková z oddelenia komunikácie a marketingu hlavného mesta.

Investor Hlavnej stanice sa sporí aj o Kamenné námestie, prvý súd vyhral

Kamenné námestie Zdroj: Lordship

Podľa mesta konanie stále prebieha a nebolo doposiaľ ukončené. „Máme za to, že nájom nemožno obnoviť, lebo neboli splnené zákonné podmienky na obnovenie nájmu, a tiež nebolo preukázané, že by mesto s pozemkami nakladalo a tak ohrozovalo nájomcu vo výkone svojich práv. Nekonaním spoločnosti Intermont tak nemohlo konať ani mesto, čím vznikli ďalšie škody,“ konštatuje K. Kohútiková a dodáva, že podmienky odstúpenia zmluvy boli dohodnuté oboma stranami akceptované.

Problémy mala s mestom aj firma I.P.R, ktorá rekonštruovala divadlo Astorka a podjazd pod Hodžovým námestím. Pôvodne mala byť realizovaná aj druhá etapa, nedošlo k nej však. „Mesto porušilo dohodu a susednú budovu predalo tretím osobám. Firma I.P.R. tak nemala možnosť projekt zrealizovať,“ vysvetľovala pred štyrmi rokmi pre Hospodárske noviny M. Adamová. Mesto udelilo firme pokutu 500-tisíc eur. Problémy s meškaním mala stavba s názvom Green Cube na Hodžovom námestí.