Údaje z katastra nehnuteľností by mali byť prístupné zadarmo. Táto vytúžená chvíľa príde po spustení voľného informačného systému na katastrálnom portáli Úradu geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK) začiatkom apríla 2007. Dovtedy síce môžu orgány ústrednej štátnej správy využívať portál bezplatne, občania však majú k nemu prístup iba za registračný poplatok.

Vďaka katastrálnemu portálu, ktorého prevádzkovateľom je Geodetický a kartografický ústav v Bratislave, získa ktokoľvek potrebné informácie online bez toho, aby musel navštíviť príslušnú správu katastra. Okrem popisných, geodetických informácií, či štatistických údajov si bude môcť prezerať aj údaje o vlastníctve a nehnuteľnosti, mapy a územné jednotky, či priebeh katastrálneho konania.

Internetový kataster bude zadarmo

Do elektronizácie katastra štát investoval 42 miliónov korún, elektronické podávanie návrhov na vklad do katastra alebo záznamových listín však zatiaľ nebude možné. „Zavedenie tohto systému sa plánuje až začiatkom budúceho roka, avšak až po implementovaní ďalšieho projektu, a to viacúčelového katastra. Tento projekt plánujeme spustiť v polovici roka," hovorí Jarmila Urcikánová z Katastrálneho odboru ÚGKK SR.

V súčasnosti prebieha vývoj softvéru viacúčelového katastra. Tento softvér beží na jednotlivých pracoviskách, zatiaľ však nefunguje v rovnakom formáte. Až po zdokonalení softvéru vrátane migrácie údajov z už existujúceho systému a po jeho sprevádzkovaní v internete sa zabezpečí poskytovanie a aktualizácia katastrálnych informácií a ich zverejňovanie.

Projekt zavedenia nového systému by mal zabezpečiť slovenský poskytovateľ komplexných služieb informačných technológií Datalan, a.s., ktorý vyhral verejnú súťaž vyhlásenú Ministerstvom financií SR. Kataster nehnuteľností je v internete pre zákazníkov spustený od roku 2004. Aktualizácia katastra v internete je v súčasnosti v týždenných intervaloch, úrad však uvažuje s online aktualizáciou.