Ide o pozemok bývalého zdravotníckeho zariadenia na Teslovej ulici v časti od Sabinovskej k staršej novostavbe Domino a garážam. Podľa vizualizácie spracovanej projekčnou kanceláriou Atrios majú oproti rodinným domom vyrásť dve veže, 6- a 9-podlažná prepojené podnožou na prízemí.

Podnikateľská príležitosť

„Súčasnú situáciu, keď očakávame vlny prisťahovalcov z rôznych kultúrnych prostredí, treba chápať ako výzvu a novú príležitosť. Jednak môžu vzniknúť podnikateľsky úspešné projekty či nové firmy na pokrytie požiadaviek novovznikajúcich sociálnych zoskupení. Hlavne ale treba imigrantov začleniť do spoločnosti tak, aby sme eliminovali nedostatok pracovných síl, najmä z pohľadu demografického vývoja Slovenska,“ hovorí Miroslav Kožuch, konateľ investorskej firmy.

Podľa neho nemožno pasívne čakať a spoliehať sa na to, že cieľovými krajinami utečencov sú najmä Nemecko a Veľká Británia, ale treba sa pripraviť v predstihu. Nehovoriac o nových potenciálnych zdrojoch konfliktov, v podobe občianskych vojen i napätia v ďalších krajinách.

„Aby sa imigranti stali plnohodnotnými tvorcami hodnôt a rastu ekonomiky a nie poberateľmi sociálnych dávok a zdrojmi sociálneho napätia a nárastu kriminality je nevyhnutné už teraz začať pracovať na infraštruktúre určenej pre ich adaptáciu a integráciu do našej spoločnosti,“ tvrdí.

Vybavenie pri utečencov

Integračné centrum v Ružinove by malo približne 500 imigrantom poskytovať dočasné ubytovanie, lekársku starostlivosť a opateru malých detí, prednáškové miestnosti pre výučbu jazyka, remeselné dielne, kultúrne a športové vyžitie, zabezpečenie náboženských potrieb. Dôležitá je aj osvetová funkcia smerujúca k zvýšeniu tolerancie medzi kultúrami.

Podľa M. Kožucha je výstavba takéhoto zariadenia nutná, aby zmiernila problémy, ktoré prinášajú celosvetové zmeny a je podstatne potrebnejšia než byty. „Rozhodli sme sa ísť touto cestou, lebo sme nemohli ignorovať spoločenskú objednávku, ktorej realizácia sa v budúcnosti ukáže ako veľmi rozumná a predvídavá,“ tvrdí.

Územný plán hlavného mesta v lokalite v minulosti umožňoval výstavbu bytov, neskôr sa jeho určenie zmenilo na výstavbu mestského a nadmestského významu. „Zostáva veriť, že aj občania podporia túto myšlienku a pochopia, že pomocou iným pomôžeme aj sami sebe,“ dodáva investor. Projekt zatiaľ nebol predrokovaný, investor sa na to ešte len chystá.

Kvóty zrušili

Téma tisícok utečencov prichádzajúcich do Európy najmä cez Stredozemné more je na vrchole verejných diskusií od jari, keď Európska únia predstavila plán ako riešiť imigračnú vlnu. Prostredníctvom kvót, podľa ktorých si mala každá krajina „vziať“ niekoľko stoviek až tisíc ľudí.

Podľa nich malo Slovensko prijať necelých 800 imigrantov, čo vyvolalo obrovskú vlnu nevôle. Proti boli aj predstavitelia a obyvatelia ďalších európskych krajín, k schváleniu tohto návrhu napokon nedošlo. Jednotlivé členské štáty majú prisťahovalcov prijímať podľa individuálneho rozhodnutia.

Rakúsko, ktoré je vďaka vysokej životnej úrovni čoraz častejšou destináciou imigrantov, minulý mesiac vyhlásilo, že odmieta vybavovať ďalšie žiadosti o azyl. Krajina vyzvala európskych partnerov k schváleniu kvót a prerozdeleniu utečencov. Tohtoročné žiadosti o azyl totiž u nášho západného suseda stúpli medziročne o 160 percent. Maďarsko zasa buduje plot na hraniciach so Srbskom.