Portfólio vybudované HB Reavisom v rokoch 2005 až 2010 zahŕňa 132-tisíc štvorcových metrov. Patrí sem multimodálne centrum v Ostrave s plochou 14 500 m2, logistické centrá v Rači (69 500 m2), Svätom Jure (31 500 m2) a Malý Šariš v Prešove (16 500 m2).

Spoločnosť Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) sa podľa jej riaditeľa Stevena Sewella zameriava na špecializované realitné odvetvia, v ktorých vidí dobrú relatívnu hodnotu.

„Odvetvie logistiky v krajinách strednej a východnej Európy predstavuje silné základy a zostáva jedným z najzaujímavejších čiastkových realitných trhov v Európe. Česká Republika a Slovensko sú významné z hľadiska rastu ako kľúčové európske logistické trhy a tieto aktíva boli k dispozícii za atraktívnu cenu,“ dodáva S. Sewell.

„Pre kupujúceho predstavujú akvirované logistické centrá skvelú východiskovú pozíciu na ďalší rast a nám táto transakcia umožňuje sústrediť sa na naše kľúčové segmenty – kancelárske budovy a obchodné centrá a recyklovať uvoľnený kapitál do nových príležitostí," komentuje obchod Marian Herman, finančný riaditeľ spoločnosti HB Reavis.

Ide o prvý úspešný odpredaj z fondu HB Reavis CE REIF od jeho spustenia v roku 2011, podotýka riaditeľ fondu Peter Grančič. Fond v hodnote 175 miliónov eur s portfóliom komerčných nehnuteľností spravovaných firmou HB Reavis Investment Management má v úmysle použiť kapitál na ďalšie akvizície v strednej Európe. Investormi vo fonde sú inštitúcie a privátni investori.

Kupca Macquarie je jednou z najväčších svetových skupín investičného bankovníctva a diverzifikovaných finančných služieb na svete. MIRA v posledných mesiacoch oznámila výrazné rozširovanie v Európe, USA, Indii a Hongkongu. Celkovo spravuje aktíva vo výške 3,8 miliardy eur s portfóliom približne 300 maloobchodných, komerčných, rezidenčných a priemyselných nehnuteľností v Austrálii, Číne, Kórei, Mexiku a na Novom Zélande. Zároveň je najväčším svetovým investorom do infraštruktúry.

Správcom nadobudnutého česko-slovenského portfólia sa stala spoločnosť JLL, ktorá bola poradcom pri transakcii. „Sme veľmi radi, že sme svedkami vstupu nového nadnárodného inštitucionálneho investora do regiónu strednej Európy, ktorý sa vrátane Slovenska stal etablovanou investičnou destináciou ponúkajúcou prvotriedne investičné príležitosti naprieč všetkými sektormi realitného trhu,” reaguje Miroslav Barnáš, konateľ a vedúci investičného oddelenia JLL Slovensko.

„Táto investícia je dokonalým príkladom nášho prevádzkového modelu, v rámci ktorého sme sa stali partnerom miestnych prevádzkovateľov, ktorí sú najlepší vo svojej triede a rozvinuli sme úzke vzťahy s cieľom zvýšiť výkonnosť aktív a prevádzkovú efektivitu,“ dodáva S. Sewell.