Ide o parcely vedľa nedávno skolaudovaného vežiaka Radničné námestie. „Napriek tomu, že na uvedených parcelách máme vydané stavebné povolenie, rozhodli sme sa nerealizovať výstavbu,“ informuje spoločnosť v oficiálnom liste starostovi. Podľa platných dokumentov tu môže postaviť bytovku s dvoma podzemnými a ôsmimi nadzemnými podlažiami.

Do tej ale nechce ísť a pozemky s celkovou výmerou 2 019 m2 ponúka samospráve. Ich celková hodnota podľa znaleckého posudku spoločnosti presahuje 640-tisíc eur. Zato chce od mestskej časti získať rozdrobené parcely s identickou výmerou neďaleko, ktoré má v prenájme. Ich celková hodnota je necelých 250-tisíc eur.

„Podmienkou realizácie zámeny pozemkov je zmluvný záväzok mestskej časti, že na predmetnom pozemku vybuduje park do jedného roka od zámeny a bude ho pravidelne udržiavať po dobu 10 rokov,“ informuje súkromná firma. Spoločnosť chce byť prizvaná aj k pripomienkovaniu a odsúhlaseniu projektovej dokumentácie.

Vyrásť môže podľa nej park s rozlohou 3 200 štvorcov. Intercom Development si tu predstavuje priestor podobný Medickej záhrade, teda s veľkým detským ihriskom s výmerou cca 800 m2, lavičkami, pravidelne udržiavanými trávnikmi a drevinami.

Developer v susedstve v niekoľkých etapách stavia komplex Radničné námestie, ktorý prináša dokopy 267 bytov. Pozemok ponúkaný na zámenu mohol priniesť ďalšiu výstavbu. Vzhľadom na vyťaženosť územia by však už nemusela byť pre budúcich kupujúcich natoľko atraktívna, pričom park skôr zvýši hodnotu bytov v okolí i zlepší charakter bývania.

Takáto zelená plocha by teda okrem zlepšenia prostredia pre starých Račanov i prostredia mestskej časti prospela aj samotnému projektu. Vybudovať a udržiavať park je ale finančne náročné, a tak sa do toho developeri zväčša nehrnú. Pozemky, ktoré chce Intercom zámenou získať, sú len drobné parcely v okolí projektu.

„Debata prebehla, starosta je v zásade za,“ informuje hovorkyňa Rače Eva Miklánková. Podľa nej má však mestská časť pozemky len v správe od hlavného mesta. Najprv ich treba vrátiť do správy Bratislavy, ktorá bude o zámene rokovať. Okrem toho treba doriešiť financovanie parku.

K návrhu sa vyjadrila aj račianska komisia, odporučila v procese pokračovať za podmienky, aby samotnú výstavbu zaplatil investor. Hotový park by následne odovzdal štvrti do správy. E. Miklánková ešte upozorňuje na zdĺhavý proces schvaľovania takéhoto návrhu a vydávania potrebných povolení. Ak by aj došlo k dohode, do roka park ešte určite stáť nebude, tvrdí.

Spoločnosť Intercom Development, člen skupiny Grafobal, postavila v Rači aj Račany Bianco a neďaleko nich plánuje rozsiahly komplex Račany Rosso. Najznámejším bratislavským projektom skupiny je Národný futbalový štadión na bývalom Tehelnom poli.

View Grafobal tu navrhuje park in a larger map