Spoločnosť Dúha sa zviditeľnila hlavne pred troma rokmi, keď vyhrala tender na realizáciu jedného z najnáročnejších diaľničných úsekov na Slovensku - tunela Višňové, ktorý je rozmermi najdlhší na Slovensku. Zákazku v hodnote 410 miliónov eur začala vtedy ešte prešovská firma realizovať v roku 2015 v konzorciu s talianskou firmou Salini Impregilo.

Už v tom istom roku však stavebná spoločnosť musela čeliť návrhu na konkurz. O takéto riešenie nesplatených faktúr sa vtedy postarala spoločnosť Gipex SK, ktorá evidovala zo strany Dúhy nesplatenú faktúru vo výške 60-tisíc eur. Nesplatené faktúry sa týkali olympijského jazdeckého centra Hippo Aréna v Šamoríne, kde Dúha pracovala v konzorciu so spoločnosťou ZIPP Strabag. Konkurz nakoniec Dúha zažehnala.

Problémy aj pred mesiacom

Problémy s nesplatenými faktúrami a hrozbou konkurzu riešila skupina okolo Miroslava Remetu aj pred mesiacom. Do konkurzu posielali aj jeho spoločnosť CI Regio, ktorá podľa Hospodárskych novín dodáva betonársku oceľ do tunelov. Firmu pred súdy posielala firma Cronson Invest. „K tomuto kroku sme ako veriteľ pristúpili z dôvodu neplatenia splatných pohľadávok zo strany dlžníka – obchodnej spoločnosti CI Regio,“ uviedol vtedy pre denník konateľ Cronson Invest Michal Miškovič. Hrozbu konkurzu nakoniec odvrátila. 

Aktuálne však skupina okolo Miroslava Remetu čelí ďalšej hrozbe konkurzu. A opäť sa týka spoločnosti Dúha, ktorá koncom minulého roka zmenila svoje sídlo z Prešova do Bratislavy. „Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi Dúha, a. s.,“ konštatuje Okresný súd Bratislava I. Firmu posiela do konkurzu žilinská spoločnosť A.G.P.

Podľa Dúhy siahajú korene sporu do roku 2014, keď stavebníci realizovali rekonštrukciu obalového plášťa  Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Hlavným subdodávateľom stavby bola žilinská spoločnosť A.G.P. Firma si však podľa Dúhy neplnila záväzky a realizovala práce nekvalitne, s nedostatočnými kapacitami.

Fiktívne faktúry

„Keďže ani po opakovaných výzvach nedošlo k náprave, bola naša spoločnosť v zmysle požiadaviek investora nútená dodatočne zabezpečiť alternatívnych subdodávateľov. Vykonané práce sme im zaplatili a s ich kapacitami dielo dokončili. Napriek tomu spoločnosť A.G.P. požaduje úhrady aj za takéto práce, ktoré nevykonala alebo za práce, ktoré už boli firmou Dúha uhradené,“ hovorí Natália Kostrošová, mediálna zástupkyňa spoločnosti Dúha.

Žilinská firma však po ukončení stavby požadovala ďalšie úhrady prác. Keďže ich Dúha nechcela akceptovať, rozhodla sa spor postúpiť na príslušný súd. Spoločnosť A.G.P. však podľa Dúhy pokračovala v neoprávnených krokoch ďalej. „Vystavila jednostranné fiktívne faktúry v rozpore so zmluvou s cieľom poškodiť spoločnosť Dúha a tieto neexistujúce pohľadávky vopred premysleným spôsobom postúpila. Takto účelovo vytvorila podmienky umožňujúce podanie návrhu na začatie konkurzného konania, ktoré uskutočnila. Ako iných veriteľov uviedla tie spoločnosti, ktorým pohľadávky predala,“ vysvetľuje Dúha.

Firmu Dúha, za ktorou stojí podnikateľ Remeta, posielajú do konkurzu

Zdroj: SITA/Milo Fabian

M. Remeta považuje rozhodnutie o vyhlásení konkurzného konania za výsledok zavádzajúceho predloženia pochybných faktúr. „A.G.P.  podala návrh na konkurz a uviedla dvoch veriteľov, ktorým predala svoju pohľadávku. A to napriek tomu, že sú pohľadávky zažalované a sporné. Keď sme to zistili, tak sme tieto pohľadávky na súde opätovne napadli a dnešným dňom bolo vydané predbežné opatrenie na zákaz narábania s týmito pohľadávkami. Budeme toto predbežné opatrenie predkladať súdu, ako argument na zrušenie konkurzného konania,“ hovorí Remeta.

O čo vlastne išlo? Podľa majiteľa Dúhy spoločnosť A.G.P. odpredala časť svojich pohľadávok ďalším dvom firmám a následne ich uvádzala ako ďalších dvoch veriteľov. Na vyhlásenie konkurzného konania totiž potrebuje uviesť firma ďalšieho veriteľa a to sa jej týmto krokom podarilo dosiahnuť. Od samotnej Dúhy si firma AG.P. nárokovala sumu na úrovni jedného milióna eur, keď pohľadávku vo výške 755-risíc eur predala ďalším firmám a 370-tisíc eur si nárokovala sama.  M. Remeta pritom uvádza, že firme vyplatili asi štyri milióny a nejde o prípad, keď veľká firma poškodí  svojho dodávateľa.

Známe meno

A.G.P. predala podľa Remetu svoje pohľadávky firmám Solvet a Arbitrážny súd. Majiteľom prvej je Michal Miškovič, ktorý stojí aj za firmou Cronson invest. Je to tá istá firma, ktorá podala návrh na vyhlásenie konkurzu Remetovej spoločnosti CI Regio. Súd však konkurzné konanie v priebehu niekoľkých dní zastavil.

Trend oslovil aj firmu A.G.P., na otázky však zatiaľ nereagovala. Polícia pritom v tomto prípade vedie trestné konanie s podozrením na podvod. „S orgánmi spolupracujeme a boli sme aj vypovedať,“ uviedol  M. Remeta.

Zaujímavosťou je, že samotná firma A. G. P. tiež čelí návrhu na konkurz. Jeho návrh podal právnik spolupracujúci s M. Remetom. „Je veľa veriteľov spoločnosti A.G.P., ktorí sú mimo tohto projektu a obracali sa na nás, keďže vedeli o našom spore s majiteľom firmy,“ vysvetľoval M. Remeta.  Spoločný postup týchto veriteľov mal riešiť práve jeho právnik.

Firmu Dúha, za ktorou stojí podnikateľ Remeta, posielajú do konkurzu

Miroslav Remeta Zdroj: Maňo Štrauch

Remeta zdôrazňuje, že jeho firmy sú v dobrej kondícii. „Platobná disciplína našich firiem je normálna, všetky naše riadne vzniknuté faktúry sú v riadnej splatnosti. Nemáme žiadne omeškané faktúry, ktoré sú riadne vystavené,“ uviedol M. Remeta. Dúha sa chváli dobrými finančnými výsledkami. Za posledných šesť rokov nebola ani raz v strate a tržby jej kontinuálne stúpajú. V roku 2015 zaznamenala tržby na úrovni niečo vyše 70 miliónov eur, čo bolo najviac v histórii. 

Spoločnosť Dúha pritom bola pred rokom objektom záujmu Kriminálneho úradu finančnej správy (KUFS), ktorý urobili v sídle firmy raziu. „Ide o podozrenia zo spáchania trestného činu v oblasti spotrebných daní a o výzvu na dobrovoľné vydanie účtovníctva v oblasti DPH,“ komentovala v závere júla zásah KUFS hovorkyňa daniarov Patrícia Macíková. Výsledky šetrenia sú už známe. „Pred Vianocami nám boli vrátené všetky dokumenty s tým, že zanikli dôvody kontroly a všetky kroky boli ukončené,“ uviedol M. Remeta.