Z viac ako dvesto manažérov oslovených v rámci Global Construction Survey 2016 sa len osem percent považuje za technologických vizionárov. Najviac ich je medzi stredne veľkými firmami s ročným obratom jedna až päť miliárd dolárov.

Takmer dve tretiny dodávateľov stavebných projektov a necelé tri štvrtiny majiteľov projektov sa označili za nasledovateľov technologických trendov alebo tých, ktorí „zaspali dobu”.

„Strojárske a stavebné firmy majú štandardne na projektoch malé marže a je preto pochopiteľné, že nie sú veľmi proaktívne v investíciách do prevratných najmodernejších technológií. Inovácie sa implementujú iba v prípade, že ide o overené riešenie, ktoré prináša okamžité výhody a šetrenie v oblasti nákladov,“ konštatuje Peter Borák, partner KPMG Slovensko zodpovedný za Oddelenie manažérskeho poradenstva.

Výrazná väčšina respondentov prieskumu využíva diaľkové monitorovanie stavenísk, ale menej ako 30 percent využíva mobilné zariadenia bežne na všetky svoje projekty. Takmer tretina nepoužíva mobilné platformy na monitoring stavebných projektov vôbec. A to i napriek tomu, že dve tretiny opýtaných sa domnievajú, že stavebné projekty sa stávajú čoraz rizikovejšími.

Z technických prostriedkov na diaľkové monitorovanie sú najobľúbenejšie lietajúce drony, ktoré využíva 42 percent opýtaných. Pomerne malá vzorka respondentov (17 %) využíva tzv. smart senzory, ktoré vedia monitorovať pohyb odborného personálu na stavenisku.

„Projekty na celom svete sú stále väčšie, majú smelšie plány a sú čoraz komplexnejšie. Inovácie, ako je diaľkové monitorovanie alebo automatizácia majú obrovský potenciál na zvýšenie rýchlosti dodania projektu, zlepšenie presnosti aj bezpečnosti," poznamenáva Geno Armstrong, líder pre sektor strojárstva a stavebníctva z KPMG v USA.

Podľa výsledkov Global Construction Survey 2016 strojárske a stavebné firmy a vlastníci projektov nevyužívajú naplno objem dát, ktoré majú k dispozícii. Takmer dve tretiny opýtaných nepoužívajú analytické údaje na projektové odhady ani na monitoring výkonnosti. Navyše len štvrtina respondentov tvrdí, že sú schopní dostať všetky informácie o projekte naraz.

Integrovaný projektový reporting v reálnom čase je pre väčšinu stavebných firiem stále skôr mýtus ako realita. Firmy stále používajú skôr viac softvérových platforiem, ktoré nie sú navzájom prepojené a treba ich sledovať manuálne.

„Výzvy, ktoré prinesie v budúcom desaťročí rýchlo sa vyvíjajúca infraštruktúra, prinesú nároky tak na majiteľov, ako aj na inžinierske a stavebné firmy. Budú musieť využívať technológie viac strategicky a oveľa rýchlejším tempom ako doteraz," dodáva G. Armstrong.

Prieskum Global Construction Survey 2016 prináša pohľad na to, ako odvetvie stavebníctva využíva technológie, vrátane dát a analytiky, robotiky, dronov, vzdialeného monitoringu a vizualizácií. Prieskum sa uskutočnil už po desiatykrát a zahŕňa súkromné spoločnosti aj vládne agentúry.