Kým príde k dražbe, prejde banka s klientom a jeho založenou nehnuteľnosťou ešte dlhú cestu. Na jej začiatku je omeškanie uhradenia splátky. Banka na to dlžníka upozorňuje výzvami, D. Földes z VÚB hovorí, že majú niekoľko desiatok až stoviek klientov, ktorí opakovane meškajú s jednou až dvoma splátkami. Ide najmä o klientov s nepravidelnými príjmami.

Po štvrtej nezaplatenej splátke vzniká banke právo na takzvané zosplatnenie úveru, čiže požadovanie jeho okamžitého splatenia. „V praxi sa to nedeje, nasleduje skôr pokus o zmier, voláme dlžníkom, vysvetľujeme im, čo ich čaká, navrhujeme riešenia,“ hovorí zástupca VÚB. Informáciu o neplatení vtedy dostáva aj majiteľ založenej nehnuteľnosti, ktorým môže byť niekto iný ako dlžník. Mnohí rodičia napríklad ručia za úvery svojim deťom.

Klienti sa v tejto fáze zväčša vrátia k splácaniu, často pomôže rodina. Je to posledná šanca na udržanie úverového vzťahu, pretože ak banka úver „zosplatní“, čo sa týka zhruba jedného percenta úverov, klient sa už nemôže vrátiť do pozície vzorného dlžníka. Cieľom banky nie je podľa D. Földesa predať nehnuteľnosť čo najrýchlejšie, ale dohodnúť sa a dostať peniaze naspäť.

Pokiaľ tadiaľ cesta nevedie a najmä ak klient nie je ochotný komunikovať s bankou, zväčša po deviatich až 12 mesiacoch meškania splátok veriteľ iniciuje dražbu. Takto dopadne zhruba tretina zosplatnených úverov. Pre klientov bývajú zásielky od dražobnej spoločnosti, príchod znalca, distribúcia dražobných listov v obci či označenie jeho nehnuteľnosti dražobnou páskou silným impulzom dohodnúť sa s veriteľom. „Stalo sa, že rodina vôbec nevedela, že nespláca úver založený domom, v ktorom býva,“ spomína kuriózne prípady D. Földes. Spoliehali sa na to, že to má na starosti otec.

Do dražby sa tak skutočne dostane iba menšia časť pohľadávok odovzdaných dražobnej firme. Približne 80 percent dražieb je úspešných už v prvom kole. No ani po úspešnom predaji ešte nie je cesta na konci. Ak sa nepodarí získať dostatok peňazí na splatenie dlhov, čo platí pre 15 až 20 percent úverov, banka dlžníka naháňa ďalej. „Nie je to lízing, nám nejde o to, aby sme si zobrali nehnuteľnosť. Potrebujeme dostať naspäť všetky svoje peniaze,“ prízvukuje zástupca banky. Ak sa v dražbe podarí získať viac, ako predstavujú dlhy, dlžník dostane zvyšok výťažku v hotovosti.