Pozitívny sentiment pri úverovaní realitných projektov v Európe vyvrcholil uplynulý rok. Až 85 % veriteľov požičiavalo na špekulatívne investície menej alebo rovnako ako vlani. Veritelia stále preferujú projekty vopred prenajaté. Predprenajatosť je jednou z najvyšších priorít pri rozhodovaní o poskytnutí úveru, rovnako ako správny typ nehnuteľnosti v najlepšej lokalite.

Približne 97 % respondentov prieskumu spoločnosti EC Harris sa vyjadrilo, že by radšej požičali na predprenajatý projekt pred špekulatívnym. Veritelia sú v súčasnosti averzní k riziku, čo znamená, že preferujú zabezpečený tok hotovosti. Mnoho z nich deklarovalo, že stále majú vo svojich účtovných knihách krachujúce nehnuteľnosti a nemôžu si dovoliť viac riskovať.

Správa „European Property Finance Trend” zahŕňa trendy a názory bankárov v Európe. Autori prieskumu uskutočnili rozhovor so zástupcami 22 rôznych bánk, aby zistili ich názory na chuť financovať investičné projekty, preferovaný typ nehnuteľnosti a výhľad realitného financovania do budúcnosti.

„Odpovede podčiarkujú krízu dôvery, ktorú v súčasnosti zažívame medzi európskymi bankami. Veľmi málo z nich požičiava špekulatívne a to neumožňuje mnohým projektom zodvihnúť sa zo zeme. Veritelia čakajú, pokiaľ sa situácia v eurozóne nezlepší. No keďže toto nejaký čas potrvá, veritelia a developeri musia spolupracovať a nachádzať nové spôsoby ako presvedčiť úverové komisie, aby akceptovali riziko pri riadení projektu, “ uvádzajú autori správy. 

Developeri by sa mali spájať

V Londýne možno pozorovať nadbytok výstavby v kategórii luxusného bývania. Pritom poskytovanie úverov na klasické rezidenčné projekty klesá. Od developerov sa očakáva, že vytvoria spoločný podnik (joint venture), aby tak získali potrebné vlastné zdroje. Takmer všetci veritelia uviedli, že v súčasnosti požadujú dodatočný kapitál na pokrytie nákladov projektu, často cez spoločný podnik.

Takmer štvrtina zdieľa pesimistický názor na budúcnosť a očakáva vynakladať menej financií na špekulatívnu výstavbu počas nasledujúcich piatich rokov. Vlani to boli len tri percentá. Veritelia sa nazdávajú , že kríza neskončila a neistota v eurozóne môže viesť k vyšším nákladom požičiavania a menšej likvidite, čo by znížilo ich schopnosť požičiavať vo väčších objemoch. 

Vyše 40 % respondentov uviedlo, že stále vlastnia vysoký podiel nehnuteľností, ktorých úvery sa nesplácajú. EC Harris očakáva, že po roku 2012 bude existovať skutočné riziko, že splatné úvery budú potrebovať refinancovať, no nebudú môcť použiť finančnú páku cez tradičné cenné papiere zabezpečené komerčnými hypotékami (CMBS), čo by mohlo viesť k ďalšiemu nahromadeniu dlhov.

Ilustračné foto – Flickr