„My sme ochotní platiť. Nie je možné, aby vydanie záväzného stanoviska stálo pár desiatok eur, keď to pokojne môže byť aj tisíc. A tie peniaze potom možno použiť na zlepšenie chodu magistrátu,“ hovorí Drahan Petrovič z Inštitútu urbánneho rozvoja a developerskej firmy Imagine Development.

Mohlo by to pomôcť zrýchliť aj vydávanie jednotlivých povolení. „Treba pomenovať procesné stupne a každému priradiť časy a lehoty,“ tvrdí bratislavský primátor Milan Ftáčnik. Rovnako ako developeri si želá jasné pravidlá, podľa ktorých bude celé schvaľovanie fungovať.

„Za štyri roky sa nám podarilo ako-tak usporiadať pravidlá posudzovania,“ pokračuje primátor. Magistrát sa podľa neho snaží aj pospájať jednotlivé výkresy a informácie z územného plánu tak, aby bolo jednouché získať územnoplánovaciu informáciu pre nový development. „Veľa vecí sme rozpracovali, nie všetko sa podarilo dotiahnuť do konca,“ pripúšťa.

„Pre nás je okrem jasných pravidiel dôležitá aj kontinuita,“ hovorí Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ J&T Real Estate. Prekážajú mu povolebné zmeny v hlavnom meste i v mestských častiach, ktoré na niekoľko mesiacov komplikujú vzájomné vzťahy a brzdia projekty.

Developeri by aj chceli platiť, ale nejde to

Zástupca J&T RE by rád mal vyjasnené aj vyvolané investície. Hoci podľa neho ide o samozrejmú súčasť developmentu, ktorá je vždy iná. Jedným z návrhov je aj povinný príspevok developerov do fondu a následné zabezpečenie vyvolaných investícií, teda napríklad rekonštrukcie križovatky, samosprávou. Hoci by to pomohlo sprehľadniť proces, nájdu sa aj pripomienky.

„Nemôžeme čakať, kým mesto niečo vysúťaží, to my už máme dávno skolaudované,“ hovorí D. Petrovič. Vyvolané investície sa totiž týkajú konkrétneho projektu a väčšinou sú nevyhnutné pre jeho správne fungovanie. Tatiana Prokopová z právnickej kancelárie Squire Patton Boggs upozorňuje na veľkú selektívnosť pri vyvolaných investíciách.

Oneskorenie pri vydávaní povolení pripúšťa aj ružinovský starosta Dušan Pekár. „Nedarí sa nám dodržiavať lehoty, pretože máme niekedy pochybnosti o rozhodnutiach iných orgánov,“ tvrdí na podujatí Stavebného fóra. Pochvaľuje si spoluprácu s viacerými investormi pri nedávnej rekonštrukcii Parku Andreja Hlinku.

Zdĺhavé schvaľovanie a nejasný postup spôsobuje developerským firmám zdržanie, ktoré predražuje celú investíciu. Do cien bytov sa premieta fakt, či od prvej žiadosti o povolenie ubehnú tri alebo päť rokov. Čím dlhšie, tým viac sa predlžuje návratnosť vložených financií.