„Žiadame prokuratúru, aby prešetrila postup starostu a mestskej časti vrátane nečinnosti v kolaudačnom konaní a súčasne aj konaní o predĺžení lehoty predčasného užívania,“ uvádza sa v podnete, ktorý má agentúra TASR k dispozícii.

Ak sa preukážu prieťahy a nečinnosť, developer požaduje vyvodenie príslušných právnych dôsledkov, najmä vydanie upozornenia prokurátora.

Ružinov sa drží záväzného stanoviska

Spoločnosť Cresco Ružinov zároveň žiada miestny stavebný úrad, aby „bezodkladne riadne“ pokračoval v kolaudačnom konaní a vydal kolaudačné rozhodnutie k Prima Parku I. Je totiž presvedčená o tom, že konaniu nič nebráni, keďže hlavné mesto upustilo od podmienky vybudovať odbočovací pruh, ktorú v minulosti zakotvilo do svojho záväzného stanoviska a ktorá sa premietla aj do stavebného povolenia.

Na „oplátku“ má developer prispieť na vybudovanie cyklotrasy a promenády so stromami. Magistrát o tom listom informoval developera i stavebný úrad, čo považuje za postačujúci krok v rámci konania. Takýto postup považuje za zákonný aj developer.

Iný názor však má stavebný úrad, ktorý požaduje zmenu záväzného stanoviska hlavného mesta. Poukazuje na to, že záväzné stanovisko je záväzné a stanovené podmienky svojvoľne vypúšťať nemôže. Argumentácia mesta formou listu nemá podľa neho právny účinok.

Ružinovský starosta Martin Chren v tejto súvislosti už kontaktoval splnomocnenca hlavného mesta pre vzťahy so samosprávou. Mestská časť zároveň podotýka, že postup zmeny záväzného stanoviska v minulosti už magistrát viackrát aplikoval.

Mestská časť Ružinov podľa starostu rozumie developerovi, ktorý chráni svoje záujmy a chce investovať do skvalitnenia prostredia pre tisíce obyvateľov, ktorých kvalitu života ovplyvnila výstavba.

„Na rozdiel od neho si však mestská časť nemôže dovoliť pracovať so zákonom ako v samoobsluhe a vydávať list za dokument, ktorý má rovnakú právnu váhu ako záväzné stanovisko,“ skonštatoval M. Chren s tým, že viac napísaných listov neznamená, že developer koná. Ten totiž dôrazne odmieta tvrdenia, že je dlhodobo nečinný.

Spor pred obočovací pruh

Starosta však poukazuje na fakt, že spoločnosť Cresco Ružinov stále nepodala žiadosť o kolaudáciu. Developer síce argumentuje tým, že na základe predmetného listu z magistrátu požiadal o pokračovanie kolaudačného konania, mestská časť však upozorňuje na to, že nie je možné pokračovať v konaní, ktoré v minulosti už bolo ukončené vydaním povolenia na predčasné užívanie, žiadosť o kolaudáciu musí byť podaná nanovo.

„V okamihu, ako stavebný úrad dostane od magistrátu zmenené záväzné stanovisko alebo oficiálne stanovisko dotknutého orgánu, bude konať podľa neho,“ doplnil M. Chren s tým, že z toho dôvodu má byť adresátom žiadosti magistrát, nie stavebný úrad. Zároveň dodal, že úrad oznámil začiatok konania predĺženie dočasného užívania.

Stavebné povolenie pre Prima Park I bolo vydané v roku 2014, podmienkou však bolo vybudovanie odbočovacieho pruhu. O vypustenie tejto podmienky sa developer snaží od začiatku, požiadavku považuje za neopodstatnenú, nelogickú a nič neriešiacu. Tri jeho žiadosti smerované od roku 2014 na magistrát zostali bez odpovede, mesto reagovalo až v roku 2019.

Developer TASR pripustil, že v minulosti zvažoval aj vybudovanie tohto odbočovacieho pruhu, „nech je s tým už pokoj“. Tvrdí však, že s jeho výstavbou nemohol začať, lebo sa odbočovací pruh stal v roku 2015 podmienkou aj na vybudovanie Prima Parku II, preň chýbajú spoločnosti stále potrebné povolenia.