Veľký rekreačný projekt Danubia Park na okraji Bratislavy by sa mal na budúci rok posunúť do fázy reálnej výstavby. Pavol Ondriš zo spoločnosti Danubia Invest, ktorá je developerom projektu hovorí, že by sa malo začať budovať v sektore D, kde majú mať svoje miesto športoviská.

Viacero klubov chce k Čunovu presunúť svoje areály z Bratislavy, odkiaľ ich vytláčajú vysoké ceny pozemkov. Keďže v Danubia Parku je veľká časť pozemkov vyhradených pre športové využitie, môžu si ich prenajať za výhodné ceny. Danubia Invest už minulý rok zrekonštruoval hotel Divoká voda, ako aj raftový kanál.

Vybudoval pri ňom park pre teambuildingové akcie najmä v kombinácii s vodnými športmi. Sektor H, v ktorom hotel leží by sa mal ďalej rozvíjať výstavbou ďalších  športovísk, hotela a reštaurácií. Developer v súčasnosti žiada o územné rozhodnutie na inžinierske siete pre celý areál.

Čunovský megarezort sa zredukoval

Projekt napriek pokračovaniu predsa len prešiel zmenami, aj celkové očakávanie investícií sa znížilo z 270 na zhruba 130 miliónov eur. Danubia Invest napríklad podľa P. Ondriša prehodnotil výstavbu veľkého kongresového hotela, pretože v tomto odvetví v Bratislave v poslednom čase vyrástla silná konkurencia.

Podobne menšie sú zámery aj v prípade prístavu, keďže dostatočné prístavné kapacity sú už vybudované vo Viedni alebo v Maďarsku. Spoločnosť ustúpila aj od aquaparku, pretože sa nepodarilo nájsť dosť bohatý termálny prameň. Zmeny sa pripravujú v tvare brehovej línie, ktorá by sa mala rozšíriť a zabrať viac z hladiny Dunaja.

Niektoré plány zatiaľ čakajú na súhlas štátnych podnikov, ktoré developerovi pozemky prenajímajú. Časti nie sú ani v súlade s územným plánom Bratislavy, takže si vyžiadajú jeho zmenu.

Tie, ktoré sú v zhode s územným plánom by sa mali postaviť do roku 2016, ďalšie budú pokračovať neskôr. Veľká časť územia parku je v záplavovej zóne s neistým podložím, čo si vyžiada zakladanie na pilótach. Najmä v zónach, kde sa plánuje najviac výstavby je zatiaľ brehová línia príliš blízko k hrádzi a musí sa posunúť.

Čunovský megarezort sa zredukoval

V zónach C a D by mal byť nový prístav, nábrežná promenáda, bungalovy na koloch na brehu Dunaja, hotely, športová hala, polyfunkčné centrum s obchodmi a wellness, letné kúpalisko, záhrady a parky, lodenice a športoviská. Celkovo by mali vzniknúť možnosti ubytovania pre zhruba 1200 návštevníkov.

V sektoroch A a B najbližšie k Bratislave sa podľa P. Ondriša plánovala výstavba golfového ihriska, v tejto lokalite je však veľmi významný vodný stroj, takže vodohospodári zvažujú svoj súhlas s jeho výstavbou. Ide o zónu so zameraním na zeleň a zachovanie prírodného rázu.

Čunovský megarezort sa zredukoval

Sektory E a F po pravej strane hrušovskej zdrže smerom k hranici s Maďarskom sú zasa vtáčím územím, takže je v nich možné iba rekreačné využitie s náučnými chodníkmi, cyklistickými cestičkami a zeleňou. Plánuje sa tam však aj jazierko s rekreačnými chatkami a táborisko pre vodné športy.

Spoločnosť Danubia Invest vyhrala verejnú súťaž na prenájom územia, ktorú v apríli 2004 vyhlásila štátna Vodohospodárska výstavba ako vlastník pozemkov pri Dunaji. Spoločnosť podpísala zmluvu o prenájme 217 hektárov územia na 99 rokov a ročne za pozemky zaplatí vyše 120-tisíc eur. Podľa zmluvy musí investor začať s výstavbou najneskôr do dvoch rokov od podpísania a dokončiť ju do siedmich rokov.

Čunovský megarezort sa zredukoval

Skupina sa zaoberá najmä správou a manažovaním priemyselných podnikov, obchodovala s cennými papiermi, podniká aj v telekomunikačných službách, zdravotníctve, v stavebníctve a nehnuteľnostiach. Spravuje a zhodnocuje majetok svojich  klientov, ako aj nehnuteľnosti a aktíva. Zaoberá sa aj developovaním budov a priemyselných areálov.

Vizualizácie a foto - Danubia Invest