Dnes je v ňom pobočka banky a fitnescentrum. Priestory predajne na prízemí a kancelárie sú voľné. Dražiť sa bude koncom apríla spoločnosť Office Center Poštová, ktorá je v reštrukturalizácii.

„Vzhľadom na lokalitu nehnuteľnosti, ktorá tvorí najvýznamnejšiu majetkovú časť podniku, evidujeme zvýšený záujem viacerých záujemcov,“ hovorí Peter Vetrák, predseda predstavenstva Dražobnej spoločnosti.

Eseročka s luxemburským vlastníkom patrí pod developerskú skupinu Orco, ktorá na Slovensku nezvládla prudkú expanziu. Po krachu jej aktivít rozpredáva majetok hlavný veriteľ VÚB banka.

Najhodnotnejšou časťou draženého podniku je budova s pozemkom na Poštovej ulici. Orco ju kúpilo do portfólia fondu Endurance v marci 2008 práve od VÚB banky za 12,1 milióna eur. Po rekonštrukcii sa mala stať sídlom developerskej spoločnosti.

Zrekonštruovaná budova s dvomi podzemnými a šiestimi nadzemnými podlažiami má 4 670 štvorcových metrov obchodných a kancelárskych priestorov a stojí na pozemku s výmerou 978 m2.

Budova bola dokončená v roku 1930 ako Karasov obchodný dom. Po prestavbe v roku 1938 slúžila až do roku 1992 ako hotel Palace, bola v nej aj kinosála. Ďalšie tri roky prebiehala komplexná rekonštrukcia pre potreby banky. Menšou rekonštrukciou prešla budova ešte v roku 2008.

Znalecký posudok ohodnotil celú firmu na 5,42 milióna eur. Dražba sa začne pri cene sedem miliónov.