Ďalším “driverom” pre kúpu nehnuteľností s tendenciou ochrániť svoje úspory je aj samotná koronakríza a opatrenia takmer všetkých svetových vlád, ktoré zasiahli do ekonomiky prílevom nových peňazí, čo prirodzene úspory znehodnocovuje. Avšak veľkým problémom pri tomto riešení je, že nie každý si môže takúto investíciu dovoliť.

Vlastniť nehnuteľnosť môžete aj bez jej kúpy

Realitné fondy dosahujú podobné výnosy, pritom s menším vstupným kapitálom. Určite tak nejde o investovanie iba pre “vyvolených”. Tak sa dnes skôr javí práve kúpa bytu.

Realitné fondy sa rozlišujú najmä investičnou stratégiou. Tvorí ju využívanie externého dlhu (tzv. leverage) a výška rizika.

Najmenej rizikové su realitné fondy, ktoré investujú do komerčných plne prenajatých nehnuteľností. Takýmto prípadom je aj Stredoeurópsky realitný fond od HB Reavis - CE REIF, ktorý investuje výhradne do komerčnýchnehnuteľností v hlavných mestách EÚ, ktoré su prenajaté na minimálne 80 %. Dosahované výnosy sa pohybujú na úrovni 8 až 10 % p.a. (pri odporúčanom investičnom horizonte 5 rokov), práve vďaka zvolenej stratégii, ktorá je tvorená kombináciou vyzbieraného nájomného a použitím externého dlhu.

Lokalita, lokalita, lokalita

Ďalšími dôležitými faktoromi pri investovaní do realitných fondov sú predovšetkým lokalita nehnuteľností a skladba portfólia, ale aj transparentnosť fondu a aktívna správa nehnuteľností.

Mnoho realitných fondov investuje do tzv. “B-čkových” nehnuteľností, teda takých, ktoré sa nenachádzajú v hlavných mestách, nie sú plne prenajaté a nemajú stabilný cash-flow. Investor tak riziká z toho vyplývajúce berie na seba, veľakrát sa však ale vo výnose neukážu.

Portfólio CE REIF sa skladá z kancelárskych nehnuteľností na bratislavských Nových Nivách, ktoré patria medzi top slovenské lokality, a z maloobchodného projektu Aupark v Českej republike. Nehnuteľnosti sú aktuálne prenajaté nadnarodným spoločnostiam s dlhodobými kontraktmi až na 96 %, čo iba potvrdzuje atraktivitu samotného portfólia.

“S investormi CE REIF fondu sme v kontatke na dennej báze a samozrejme ich aj kvartálne informujeme o najdôležitejších udalostiach daného obdobia. V praxi to znamená, že investor je informovaný od refinancovania úveru až po uzavretie lízingového kontraktu. Naša vyše desaťročná skúsenosť ukazuje, že práve takýto prístup je cestou k úspechu,” prezradil Jakub Hromada, investičný analytik Stredoeurópskeho realitného fondu – CE REIF.

Jakub Hromada, investičný analytik Stredoeurópskeho realitného fondu – CE REIF
Zdroj: HB Reavis
Jakub Hromada, investičný analytik Stredoeurópskeho realitného fondu – CE REIF

Odolné voči inflácii

Hoci by sa mohlo zdať, že koronakríza realitným fondom nepraje, opak je pravdou. “Á-čkove” nehnuteľnosti vo vyhľadávanej lokalite Nové Nivy, ktorá sa ako jedna z mála na svete hrdí precíznou certifikáciou zameranou na udržatešnosť, BREEAM Communities, majú silného aktívneho správcu v podobe materskej spoločnsti HB Reavis s takmer tridsaťročnými skúsenosťami.

Stredoeurópsky realitný fond CE REIF tak využíva unikátne synergie, na základe ktorých sa môže pýšiť svojimi výsledkami - v priebehu “krízového” roku 2020 sa fondu podarilo vyzbierať 97 % nájomného, čo je výsledok, ktorý vlastníci investičných nehnuteľností dosiahli len sťažka. Fond má však slušnú výkonnosť aj z pohľadu desaťročnej existencie, počas ktorých sa podarilo investorom vygenerovať príjem 9.7 % p.a., z čoho približne 6.5. % tvorí dividenda, ktoru fond vypláca na kvartálnej báze.

Otázkou teda ostáva, prečo kúpiť byt s približne rovnakým výnosom, s vyššou vstupnou investíciou a s rizikom prepadu cien zo zníženého dopytu? Na túto otazku si samozrejme už musí každý odpovedať sám.

Upozornenie: Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy, s investíciou do fondu je spojené aj riziko. Viac informácii na cereif.hbreavis.com