Ako vyplýva z vyhlásenej výzvy, uchádzači môžu predkladať ponuky do druhého augusta.

Uchádzači majú preukázať splnenie podmienky účasti predložením minimálne jednej odberateľom potvrdenej referencie uskutočnenej stavebnej práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za posledných päť rokov.

Má z nej vyplývať realizácia minimálne 70-tisíc metrov fasádnych obvodových konštrukcií. Ďalšou podmienkou je predloženie najmenej jednej referencie za uvedené obdobie na realizáciu aspoň 150-tisíc metrov strešných konštrukcií.