Aký je to pocit, byť súčasťou takej významnej medzinárodnej spoločnosti?

Som veľmi rád, že mám možnosť pracovať a byť súčasťou  firmy, ktorá je lídrom nielen čo sa týka predaja, ale aj v inováciách, prístupe k ochrane zdravia a životného prostredia, vo vzťahoch k zákazníkom a zamestnancom. Tieto skutočnosti mi dávajú pocit hrdosti. Saint-Gobain pôsobí v 66 krajinách po celom svete a má viac ako 170 000 zamestnancov. Len na Slovensku je to 400 zamestnancov. Víziou spoločnosti Saint-Gobain je vytvárať skvelé miesta pre život a zlepšovať bývanie ľudí. Je to uchopiteľná vízia – vytvárame konkrétne diela, a keď to porovnám s predchádzajúcim pôsobiskom, vidím za nami hmatateľný výsledok. „Stavbárina“ je kreatívna práca. Rigips síce nič priamo nestavia, ale vyrábame produkty a systémy, ktoré sú použité v stavbách, či už v nákupných centrách alebo hoteloch, v domoch, bytoch, a teda reálne vidíme, ako si ľudia užívajú ich benefity.

Rigips ako odborník v oblasti suchej výstavby pôsobí na Slovensku viac ako 20 rokov. Aký je hlavný predmet činnosti spoločnosti? 

Rigips na Slovensku pôsobí v troch segmentoch – v predaji sadrokartónových systémov, podhľadových systémov, a omietok a stierok. Taktiež tu realizujeme testovanie a certifikáciu týchto systémov a venujeme sa aj školeniu našich partnerov, sme v tom veľmi aktívni. Máme dve vlastné školiace strediská, v Bratislave a v Prešove, tzv. Technické akadémie Rigips. Sú určené pre realizačné firmy, developerov, investorov, architektov, ale aj pre širokú verejnosť. Konzultácie a školenia sú prevažne zdarma. Záleží nám totiž na tom, aby aj realizácie našich systémov boli vykonávané odborne. Intenzívne spolupracujeme so strednými školami a odbornými učilišťami, a táto spolupráca sa pretavila aj do toho, že máme spoločné výučbové pracovisko pri  SOU v Lučenci, ktoré slúži žiakom, aj pre odbornú verejnosť. A pripravujeme aj ďalšie podobné projekty.

Búrame predsudky a budujeme zdravé trendy

Nemáte po toľkých rokoch a v takej náročnej brandži pocit pracovného vyhorenia?

Človek by mal svojej práci veriť a mať z nej radosť. Som v tomto biznise už skoro 10 rokov a do stavu vyhorenia som sa, našťastie, nedostal. Môže sa zdať, že stavbárina je rutinný biznis, že sa tam toho veľa nedeje, ale stavby sú živé systémy, stále tam treba niečo riešiť. Nemám možnosť dostať sa do nejakej letargie, aj preto ma práca v oblasti suchej výstavby stále baví. Sadrokartón je progresívny stavebný materiál a naša spoločnosť neustále pracuje na vývoji nových technológií v oblasti suchej výstavby.

Divízia Rigips sa vyprofilovala ako synonymum kvality a pokroku v oblasti suchej výstavby. Ako vnímate spokojnosť v rámci vnútorných štruktúr firmy? 

Rigips je na Slovensku líder v oblasti suchej výstavby, a teraz nehovorím len o objeme predaného sadrokartónu. Zdieľame jednotnú víziu spoločnosti Saint-Gobain – ambíciu byť lídrom v inováciách, službách pre zákazníkov a v prístupe k našim zamestnancom. Sme na Slovensku už viac ako 20 rokov a máme tu 47 zamestnancov. Snažíme sa zachovať si priaznivú atmosféru „rodinnej“ firmy a zároveň umožniť a podporovať kariérny rast a vzdelávanie zamestnancov v rámci skupiny Saint-Gobain. Napríklad v prípade obsadzovania nových pracovných pozícii oslovujeme primárne pracovníkov z našich radov, až potom hľadáme vhodných ľudí z externého prostredia. Aj manažment našej divízie tvoria ľudia, ktorí boli povýšení z nižších pozícií, vrátane mňa. Z prieskumov spokojnosti zamestnancov nám vychádza, že sa ľudia u nás cítia dobre. Tiež to tak vnímam a snažím sa spolu s kolegami z manažmentu tento pocit v mojich kolegoch udržať a stavať na ňom pri napĺňaní našej vízie.

Čo si najviac pochvaľujú architekti a developeri na spolupráci s vašou spoločnosťou?

Predovšetkým je to náš certifikovaný stavebný systém. Sadrokartón má veľa možností, je to moderný a čoraz obľúbenejší produkt v stavebníctve. Na vývoji sadrokartónu na Slovensku vidieť, že si prešiel dlhú cestu. Od úplných začiatkov, keď bol považovaný za niečo ako „umakart“, materiál, ktorému nikto neveril, sme sa dostali až do štádia, keď je to jeden z najprogresívnejších a najrýchlejšie sa vyvíjajúcich stavebných materiálov. Technologickým vývojom materiálov a systémov v suchej výstavbe boli už mýty a predsudky z minulosti prekonané. Slovensko sa blíži k hranici spotreby 2 m2 sadrokartónu na obyvateľa ročne. Pre porovnanie – vo vyspelých európskych krajinách sú to asi 4 m2 na obyvateľa ročne. Dnes sa bez sadrokartónu stavebníctvo nezaobíde. Developeri a investori po ňom siahajú pre jeho technické a dizajnové prednosti.

Ďalším dôvodom spokojnosti a architektov a developerov sa stal fakt, že Rigips nie je len výrobca progresívnych stavebných materiálov, ale uvedomujeme si potrebu ponúknuť zákazníkom aj excelentný servis. Máme špeciálny tím ľudí, ktorí spravuje túto zákaznícku skupinu a sme schopní im poskytnúť odborné konzultácie a poradenstvo. Stále sa vyvíjajú nové sadrokartónové systémy a je preto potrebné neustále aktualizovať informovanosť profesionálov z nášho odvetvia. Sadrokartónové systémy sú pre investorov výhodné aj z hľadiska úspory času, pracovnej sily či presnejších výpočtov spotreby materiálu. Rigips pracuje sofistikovane so systémami ako sú selektor systémov, kalkulátor alebo BIM, pri ktorých sa dá presne špecifikovať objem potrebného stavebného materiálu.

Ak by ste mohli vyzdvihnúť niekoľko konkrétnych unikátnych projektov na Slovensku, realizovaných s použitím vašich produktov či technológií, ktoré by to boli?

Významnou stavbou z nedávneho obdobia bolo napríklad Zelené átrium, tzv. multicomfort house. Tento unikátny projekt je kombináciou novostavby a brownfieldu, postavený v pasívnom štandarde. Zelené átrium je prelomová stavba nielen na Slovensku, je to vôbec prvá stavba svojho druhu v našom regióne. Boli tu použité všetky progresívne materiály, ktoré Saint-Gobain v tom čase mal.

Ocenenie Stavba roka 2015 získal multifunkčný komplex City Arena, kde sme dodávali viaceré riešenia napríklad aj do kín. Keďže požiadavka na vzduchovú nepriezvučnosť bola až 80 dB, bola pri výstavbe použitá naša Modrá akustická doska s technológiou Activ´Air, ktorá okrem vynikajúcich akustických vlastností spĺňa aj protipožiarne požiadavky a tiež technológiou Activ´Air prispieva k dobrej kvalite ovzdušia v City Arene.
Veľkou výzvou pre nás bol aj projekt prístavby Danubiany. Riešili sme tam akustiku či pevnosť stien, odolnosť rohov voči nárazom a úplnú hladkosť stien, aby obrazy a umelecké diela dokonale vynikli.  V súčasnosti sa podieľame na desiatkach ďalších významných projektoch v celej SR.
Z posledných projektov ktoré mi robia radosť by som ešte spomenul rekonštrukciu našich kancelárskych priestorov, kde boli taktiež použité najinovatívnejšie riešenia z nášho produktového portfólia.

Búrame predsudky a budujeme zdravé trendy

Aké aktuálne novinky má Rigips v ponuke?

Významná inovácia, ktorá prišla celosvetovo na trh v minulom roku a predstavuje revolučný prelom v chápaní a praktickom využívaní sadrokartónu ako stavebného materiálu, je sadrokartónová stena Habito. Tento revolučný produkt svojimi vlastnosťami výrazne prekonáva v interiérovej výstavbe ostatné klasické stavebné materiály. Či už hovoríme o rýchlosti výstavby, technických parametroch, a v neposlednom rade aj o financiách. Habito je plnohodnotnou náhradou tradičných murovaných priečok a zároveň poskytuje v mnohých ohľadoch podstatne lepšie parametre z hľadiska akustiky, nosnosti a pevnosti. Nami deklarovaná nosnosť na jednu obyčajnú skrutku do dreva je 25 kg. Je to skutočne stena, na ktorú môžete veľmi jednoducho čokoľvek upevniť. Pri zachovaní jednoduchosti montáže má vysokú pevnosť a odolnosť. Je extrémne odolná voči nárazom a úderom. Habito priečku je možné použiť do všetkých miestností vrátane kuchyne a kúpeľne, nakoľko je impregnovaná  a teda vhodná aj do vlhkých priestorov. Má veľmi široké použitie pre realizácie v školách, obchodoch, nemocniciach, nákupných centrách a samozrejme v domácnostiach. Veľa prevádzok medzinárodných obchodných sietí nahrádza štandardné sadrokartónové priečky Habitom. Na Slovensku ju využili napríklad v košickom obchodnom dome, kde ju použili na zavesenie regálov s oblečením.

Slováci sú národ, ktorý má v sebe zakorenené, že chce niečo vybudovať a zanechať svojim deťom, takže staviame veľa. Časom  sú ale samozrejme tieto budovy už morálne a technicky zastarané a treba ich rekonštruovať. Práve s využitím technológií suchej výstavby viete  rýchlo a s relatívne nízkymi nákladmi zrealizovať potrebnú rekonštrukciu. Ja sám som pre moju rodinu pred šiestimi rokmi postavil dom s použitím najmodernejších technológií z oblasti suchej výstavby a denne sa tešíme z toho, ako to všetko funguje.

Búrame predsudky a budujeme zdravé trendy

Momentálne pôsobíte už druhý rok aj na pozícii výkonného riaditeľa Rigipsu v Srbsku a Čiernej Hore. Cítite rozdiel medzi krajinami?

Situácia na trhu je tam podobná ako u nás pred 10 rokmi. V súčasnosti tieto krajiny zažívajú veľký stavebný boom. Cítim sa tam veľmi dobre. Pracujem s profesionálnym tímom, sú to príjemní a šikovní ľudia, mentalita je podobná tej našej.  Treba však poznať odlišnosti ich trhu a prispôsobiť sa potrebám tamojších zákazníkov. V tejto chvíli sa zameriavame na budovanie pozície Rigipsu a našim cieľom je stať sa aj tam lídrom, tak ako je tomu aj u nás.