Bratislavsko-východniarska realitná vojna
Blog Rastislava Štalmacha

Dvadsať rokov pracuje v obchode, financiách a realitách. V roku 2006 založil a vedie úspešnú slovenskú realitnú spoločnosť - ARCHEUS celoslovenská sieť realitných kancelárií. Každá kancelária je samostatný právny subjekt fungujúci na princípe franšízingu. Zároveň je členom predsedníctva NARKS (Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska) a jej školiteľom. Prečítajte si aj ďalšie blogposty.

V mojom prvom blogu porovnám informácie ohľadom predávaných (inzerovaných) nehnuteľnosti v Bratislavskom, Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji. Sú to veľmi zaujímavé údaje a mnoho prezradia o slovenskom realitnom trhu.

Tí, ktorí pracujú v realitnom biznise vedia, že takmer jedna tretina všetkých predávaných nehnuteľnosti na Slovensku sa nachádza v Bratislavskom kraji. Ak by som chcel vyjadriť hodnotu nehnuteľnosti v eurách, tak by to bol ešte väčší nepomer v prospech Bratislavy.

Je to určitý obraz toho, aké sú rozdiely medzi Bratislavou a východným Slovenskom. Aj ostatné kraje sú na tom veľmi podobne ako košický. Aspoň čo sa týka počtu inzerovaných ponúk.

Predaj vs. prenájom

Čo myslíte, aké percento z celkového počtu inzerovaných nehnuteľnosti je na predaj a aké na prenájom ? Tu sú výsledné čísla:

Bratislavský kraj: 25 % z celkového počtu je na prenájom.

Košický kraj: 9 % z celkového počtu je na prenájom.

Prešovský kraj: 8 % z celkového počtu je na prenájom.

V týchto číslach sú zahrnuté všetky typy nehnuteľnosti od bytov až po výrobné haly.

Mesto vs. okolie (celý kraj)

Ďalšie porovnanie je založené na počte inzerovaných nehnuteľností priamo v meste (Bratislava, Košice, Prešov). V prešovskom kraji som ešte vyšpecifikoval aj mesto Poprad. No a aké je percento z celového počtu inzerovaných nehnuteľnosti je v mestách a aké v okolí vrátane menších miest v danom kraji?

Tu sú konkretné výsledky:

V Bratislave je až 75 % inzerovaných nehnuteľností z celého kraja. Zvyšok sa nachádza v okolí Malaciek, Pezinka a Senca. V Košiciach je to trochu menej, približne 67 % nehnuteľností. Do týchto percent neboli zahrnuté Košice – okolie ako katastrálne územie. V opačnom prípade by bolo číslo podobné ako pri Bratislave.

Ak by sme brali do úvahy iba samotný Prešov, tak by to bolo 32 % z celkového počtu inzerovaných nehnuteľnosti v kraji. Pri Poprade je to veľmi podobné, kde číslo sa blíži k 28 %.

Tu je práve vidieť, že Prešov nie je tak dominantný vo svojom kraji ako Bratislava a Košice. Určite je to tým, že kraj je svojou rozlohou zo všetkých najväčší, s viac ako desiatkou menších okresných miest. Dobieha ho o tretinu menší Poprad, ktorý má výhodnejšiu polohu a cestovný ruch.

Bratislavský vs. Košický a Prešovský kraj

Čo myslíte, aké je percentuálny pomer z celového počtu inzerovaných nehnuteľnosti  v Bratislavskom kraji oproti košickému a prešovskému? Ak berieme Bratislavský kraj ako 100 %, tak košický dosahuje cca. 38 % a prešovský 23 % z počtu inzerovaných nehnuteľností Bratislavského kraja.

Čo dodať

Pri posudzovaní týchto údajov je potrebné rátať s určitou odchylkou. Je to spôsobené  duplicitou inzerovaných ponúk viacerými realitnými kanceláriami. V súčasnosti ju totiž nie je možné odstrániť. Táto odchylka je v neprospech Bratislavského kraja vzhľadom k tomu, že je tam najväčší počet realitných kancelárií na počet zverejnených ponúk.

Pre celkový obraz som uskutočnil rýchle porovnanie aj ostatných krajov a vychádza to podobne ako pri košickom. Medzi 35 – 32 % v pomere k bratislavskému.

Informácie som čerpal z najväčších realitných portálov na Slovensku a sú len informatívne. Aby náhodou nedošlo k omylu, že sú to presné štatistické údaje a ak by ich niekto chcel použiť inak.