Kým iné európske metropoly žijú celý rok pravidelnými kultúrnymi, spoločenskými akciami, ich ulice sa často menia na trhy, koncertné, divadelné pódiá či tanečné párty, v Bratislave sa pomaly rozbiehajú jednotlivé akcie ako výsledok snahy ľudí.

Mesto teraz chce aj do opustených a zanedbaných priestorov pustiť kultúrne podujatia či trhy, aby opäť žili po celý rok. Bratislava by tak získala súvislú sieť kvalitných priestranstiev na verejné účely.

Ktoré námestia a ulice a akým spôsobom vtiahnuť do života mesta by mala ukázať koncepcia revitalizácie a vzájomného prepojenia verejných priestorov.

Vznikne pod vedením hlavnej architektky mesta Ingrid Konrad v spolupráci s Fakultou architektúry Slovenskej technickej univerzity.

Bratislava chce vrátiť život na námestia

Dobrý trh na Jakubovom námestí Zdroj: Dobrý trh

Cieľom štúdie je pomôcť vrátiť do často zanedbaných a opustených miest život, vytvoriť priestor na funkcie spojené s históriou a identitou Bratislavy a tak oživiť mestský parter. Dôležitou súčasťou štúdie bude napojenie verejných priestorov na verejnú mestskú dopravu, pešie a cyklistické trasy.

V prvej fáze, ktorá sa začne začiatkom marca 2014, spracuje Ústav urbanizmu a územného plánovania STU v rámci výskumného projektu analýzu súčasného stavu verejných priestorov v Bratislave.

V letnom semestri budú pedagógovia a študenti mapovať námestia vnútorného mesta z hľadiska ich priestorových hodnôt, funkčnej náplne, prevádzky, kvality prostredia, miery a hodnoty ich využívania. Táto pasportizácia námestí má zhodnotiť potenciál sledovaných verejnych priestorov mesta.

Študenti architektúry budú monitorovať názory na fungovanie verejných priestorov a požiadavky obyvateľov a prevádzkovateľov prevádzok v ich blízkosti.

Mesto očakáva aktívnu spoluprácu obyvateľov Bratislavy na prieskume a celkovom formovaní naplnenia týchto cieľov. Koordinátorkou projektu je architektka Katarína Boháčová.