Západoeurópske banky väčšinou neuplatňujú záložné právo pri úveroch, v ktorých dlžník porušil len pomer výšky úveru k hodnote nehnuteľnosti (LTV). Snažia sa o jeho reštrukturovanie, doplnenie equity alebo iné miernejšie riešenia. Vyplýva to z prieskumu poradenskej spoločnosti BNP Paribas Real Estate (bývalý AtisReal), ktorý publikoval server PropertyEU.

Zúčastnili sa ho vedúci predstavitelia bánk ako RBS, Alliance & Leicester, Allied Irish Bank, Bank of Scotland, Hypo Real Estate a Northern Rock. Zhruba tri štvrtiny respondentov posudzujú porušenie LTV podmienok individuálne.

Banky sú zhovievavé k podmienkam úveru

Takmer polovica tvrdí, že toto nie je dostatočný dôvod pre exekúciu, rovnako ako pokles LTV do 15 %. Ďalších 17 % oslovených sa vyjadrilo, že by netrvali na zabavení alebo nepodnikli žiadne kroky, 15 % by prehodnotilo podmienky úveru.

Pri otázke poskytovania úverov banky uviedli, že postupy pri hodnotení rizík sa od začiatku poklesu trhu nezmenili, pretože ich kvalitne zaviedli a veria v ich presnosť a efektívnosť. Tretina z oslovených hodnotí zásah vlády (v podobe kapitálového vstupu do banky) pozitívne a niektorí ho považujú za nutný predpoklad vyhnutiu sa kolapsu. Vyše 80 % sa vyjadrilo, že to neovplyvnilo ich posudzovanie existujúcich úverov.

Väčšina oslovených očakáva oživenie trhu do dvoch rokov, najväčší pesimisti predpokladajú zotrvanie súčasného stavu do roku 2013.

Ilustračné foto - Flickr