V Banskej Bystrici chýba necelých deväť tisícok parkovacích miest. Na kritických miestach môžu byť vo večerných hodinách ľudia svedkami bizarných automobilových rošád. Žena musí vyparkovať z manželovho vyhradeného parkovacieho miesta, pretože na ňu zavolali susedia policajtov. Presúva sa na miesto, ktoré sa podarilo v skorších hodinách ešte chytiť manželovi. Ten sa posúva na zaplatené miesto.

Nedostatok miest zatiaľ riešilo mesto rozširovaním existujúcich plôch, parkovacie státia za ostatné tri roky ale pribudli len v desiatkach. Základným riešením parkovacieho problému je podľa mesta výstavba hromadných garáží, v rozpočte však chýbajú potrebné financie.

Bystrica sa preto snaží prilákať investora, ktorý by za vlastné parkovací dom postavil a prevádzkoval ho. Mesto by mu poskytlo stimuly v podobe dlhodobého prenájmu, predaja pozemku na zvýhodnenú cenu či zmenou organizácie dopravy. Aby autá „nahnal“ do garáže, jednosmerná premávka by sa napríklad opäť premenila na obojsmernú a v blízkosti parkovacieho domu by sa dbalo na prísnejšie dodržiavanie pravidiel.

B. Bystrica hľadá investorov do garáží

„Prebehlo viacero rokovaní, kde boli zo strany mesta navrhnuté lokality na výstavbu parkovacích domov. S ďalšími záujemcami by malo mesto rokovať, zatiaľ však žiadny finálny výsledok nie je,“ uviedla vedúca oddelenia údržby miestnych komunikácií mesta Renáta Hláčiková. Hromadné parkovanie by malo byť najviac do 300 metrov od bývania majiteľov vozidiel.

Ak by sa aj hneď investor našiel, kým by sa parkovací dom začal využívať, prešli by najmenej ďalšie dva roky. Nedá sa vylúčiť, že ak sa situácia nepohne dopredu, o päť rokov bude problém tak vypuklý, že si obce budú brať úvery na budovanie parkovacích domov, ktoré by aj prevádzkovali.

Zatiaľ si obyvatelia môžu parkovanie zabezpečiť len za ročný poplatok v podobe dane za zabranie verejného priestranstva. V B. Bystrici stojí fyzickú osobu s vlastným autom 439,20 eura za rok plus 150 eur za dopravné značenie. Človek s firemným autom, ktorý si chce jeho parkovanie pred domov zaistiť, platí základný poplatok 657,30 eura.

Na vyhradené parkovanie mesto vyčlenilo maximálne 40 percent z celkového počtu miest. „Záujem lokalizuje miesta, kde je obrovský problém s parkovaním. Napríklad na sídlisku Sásová je na Tatranskej ulici naplnená kapacita,“ priblížila R. Hláčiková.

Žiadatelia, ktorým sa miesto neušlo, sú v poradovníku. Rad na nich príde, až keď v lokalite niekto ukončí vyhradené parkovanie. Novinkou je, že človek s vyhradeným parkovacím miestom už nemusí vždy na konci roka podávať žiadosť, že chce vo vyhradenom parkovaní pokračovať. Miesto mu je automaticky predĺžené.

Foto – Flickr