V lokalite oproti dokončovanému projektu Panorama City ohraničenej Landererovou, Čulenovou a pozemkami Penty nakreslila investorská spoločnosť Ister II projekt s dvoma vežiakmi a polyfunkčnou podnožou. Predbežne získal meno Apollo Towers, a týka sa len polovice pozemku v smere bližšie k centru mesta.

Počíta sa s trojpodlažnou podnožou s obchodmi, službami i menšími kanceláriami, z nej budú vystupovať dve takmer 60-metrové veže, čo je niečo viac než polovica oproti stojacich vežiakov Panorama City.

Vzniknúť má 260 bytov veľkosťou i dispozíciami zameraných najmä na rodiny, 461 parkovacích miest v trojpodlažných podzemných garážach i vnútroblok so zeleňou.

„Čakáme na stanovisko hlavného mesta k investičnému zámeru,“ vysvetľuje Matúš Trajter, spoločník firmy Ister II. Podľa neho sa dlho pripravoval územný plán zóny i celková koncepcia územia. Zámer Apollo Towers sa má realizovať na parcelách s výmerou 1,1 hektára.

M. Trajter zatiaľ nevie spresniť plánovaný termín štartu výstavby. „Mohlo by to byť niekedy o dva až tri roky. Našou predstavou je projekt pripraviť do istej fázy a potom odpredať developerovi, ktorý ho bude reálne stavať,“ dodáva.

Posledná zmienka o projekte pochádza z rokov realitného boomu pred finančnou krízou. Rodina Trajterovcov tu prostredníctvom firiem Ister I a Ister II chystala výstavbu polyfunkčnej štvrte, kde bolo naplánovaných šesť vežiakov s výškou cez 100 metrov.

Apollo Towers: Mrakodrapy  v zóne Chalupkova nahrádzajú menšie veže

Apollo Towers - vizualizácia Zdroj: Ister II, s.r.o.

Dnes je komplex rozdelený na dva približne identické pozemky, vedľajšie parcely vlastník brat M. Trajtera – Marek Trajter. Podľa jeho slov má pripravený väčší projekt na oboch pozemkoch dokopy, hovorí o celkovej hrubej podlažnej ploche cez 100-tisíc m2, z čoho až 80 percent má tvoriť bývanie. Podľa odhadov TREND Reality to môže znamenať viac než tisíc bytov.

Plánovaný projekt zatiaľ nemá ani záväzné stanoviská od magistrátu, nachádza sa tak ešte na samom začiatku povoľovacieho procesu. Preto zatiaľ nemožno hovoriť o termíne štartu alebo dokončenia výstavby, ktorá je otázkou na niekoľko najbližších rokov.