Aká bude zmena (v NARKS)
Blog Mária Glosa

Mgr. Mário Glos C.I.P.S., od roku 2004 stojí na čele realitnej skupiny MGM, je medzinárodne certifikovaný realitný maklér, člen americkej asociácie realitných maklérov, profesionálny speaker HARD SKILLS a SOFT SKILLS zameraných na obchodné zručnosti s dôrazom na realitný biznis a realitný marketing. Jeho školení sa doteraz zúčastnilo viac ako 100 rôznych realitných kancelárií. Je interným školiteľom NARKS. Autor knihy REALITNÁ PRÍRUČKA (rok vydania 2012) a vzdelávacieho projektu „RealitnýVodičák.sk“, ktorý doteraz absolvovalo takmer 10 000 účastníkov, aktívny publicista a bloger – autor desiatok odborných článkov súvisiacich s realitnou problematikou. Prečítajte si aj ďalšie blogposty.

Na obzore sa rysuje šanca výrazne zmeniť smerovanie slovenského realitného biznisu. Konkrétne mám na mysli voľby predsedníctva do Národnej Asociácie Realitných Kancelárií Slovenska (ďalej len NARKS), ktoré prebehli v piatok 19. apríla 2013.

Pár slov o NARKS pre nezainteresovaných. NARKS je najreprezentatívnejšia organizácia združujúca momentálne viac ako 130 realitných kancelárií. Je v nej zastúpených najviac realitných kancelárií a najviac realitných maklérov spomedzi všetkých organizácií, sieťových realitných kancelárií, franchisingových  kancelárií a „pseudo asociácií“, ktoré pôsobia na Slovensku. Napriek tomu je členom NARKS podľa viacerých odhadov menej než 10% všetkých realitných sprostredkovateľov, ktorí reálne vykonávajú realitnú činnosť na Slovensku.

Akú zmenu smerovanie slovenského realitného biznisu mám konkrétne na mysli? Ako som spomenul vyššie, vo voľbách NARKS sa vymenilo takmer celé predsedníctvo, vrátane prezidenta NARKS. Odišli ľudia, ktorí v týchto funkciách pôsobili dlhodobo a stojí za nimi kus vykonanej práce. Na druhej strane noví členovia predsedníctva sú vekovo mladší, plný energie a chute. No a práve tu vidím priestor na zmenu a nastavenie nových cieľov.

A aké by mali byť nové ciele NARKS v najbližšom trojročnom období, resp. na čo by sa malo nové predsedníctvo zamerať? Cieľov má isto veľa. Ja uvediem len tri, ktoré sú podľa môjho názoru dôležité. Tri roky- tri ciele:

1. Zlepšenie propagácie a povedomia o NARKS. Nastavenie nového komunikačného mixu, zameraného na propagáciu značky NARKS, cieleného na cieľovú skupinu vlastníkov- predávajúcich, kupujúcich, developerov, ktorá by mala evokovať profesionalitu, kvalitu a bezpečnosť realitnej služby.

2. Rozšírenie členskej základne o ďalšie realitné kancelárie. Doteraz v NARKS nefunguje aktívne oslovovanie a ponúkanie členstva v NARKS ostatným nečlenským realitným kanceláriám. Čiže, pokiaľ sa realitná kancelária neprihlási sama, tak ju nikto neosloví a neponúkne túto možnosť, čo je veľkou škodou, nakoľko NARKS má určite čo ponúknuť. A navyše, pokiaľ sú realitné kancelárie členom, dá sa ich činnosť a kvalita poskytovaných služieb monitorovať a do istej úrovne ovplyvňovať.

Do tohto cieľa by som zahrnul aj nadviazanie spolupráce so sieťovými a franchisingovými realitnými kanceláriami, s ponukou spojenectva na novej platforme namiesto konkurovania si.

3. V poradí tretím novým cieľom by malo byť vzdelávanie a osveta, ako napr. zvyšovanie „realitnej gramotnosti“ a „vychovávanie“ širokej verejnosti a študentov. Určite by som odporúčal nadviazať spoluprácu so strednými školami- podľa vzoru nášho projektu Realitný vodičák, ako aj rozšírenie spolupráce na viacerých vysokých školách.

Taktiež je potrebná reforma vzdelávania vo vnútri NARKS, prehodnotenie spôsobu, obsahu a štýlu školení a kurzov, aby sa stali atraktívnejšími s vysokou pridanou hodnotou.

A načo by som naopak energiu ďalej nemíňal? Asi by som pozastavil snahu venovanú pokusom o uzákonenie komory realitných kancelárií, resp. činnosti  smerujúce k legislatívnym zmenám v živnostenskom zákone v súvislosti s realitnou normou, ktoré si vyžadujú politickú podporu a politickú objednávku. V súčasnej dobe to nevnímam ako strategicky nevyhnutné, dôležitejšie je z môjho pohľadu dosiahnutie približne rovnakej kvalitatívnej úrovne poskytovaných realitných služieb všetkých členov NARKS.

Práve teraz nastáva čas formovania novej filozofie, v ktorej by mali byť zapracované všetky zmeny, ktoré postihli realitný trh za posledných päť- šesť rokov.NARKS sa zmeniť musí a nové predsedníctvo čaká veľa výziev. Verím, že sa im podarí nasmerovať NARKS tým správnym smerom. Majú na to predpoklady.