Stavbou roka 2019 sa stalo Biznis centrum Poštová 1 v Žiline. Ide o rekonštrukciu pôvodného administratívno-prevádzkového objektu v mestskej časti Vlčince s novým dispozičným a architektonickým riešením. V celoslovenskej súťaži vyhralo Biznis centrum hneď v dvoch kategóriách – Cena za mimoriadnu kvalitu realizácie stavby a Cena za uplatnenie vedy a výskumu pri navrhovaní a zhotovovaní stavby.

Súťaž Stavba roka s cieľom podporiť kvalitnú realizáciu stavebných diel na Slovensku vyhlásilo Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia.

Dve ceny

Cenu za mimoriadnu kvalitu realizácie stavby tvorca získal za „celkové prevedenie“, dôraz na detaily, kvalitu materiálov a realizáciu vnútorného a vonkajšieho pracovného, ale aj oddychového prostredia. 

V prípade Ceny za uplatnenie vedy a výskumu pri navrhovaní a zhotovovaní stavby porotu zaujalo najmä architektonické riešenie prestrešenia átria a úprava existujúceho skeletu, kde bolo použitá technológia spúšťania stropov. Realizátori stavby vysvetlili, že jednotlivé časti boli zdvíhané a spúšťané do novej polohy, čím sa odstránili výškové rozdiely podláh samotných podlaží.

Veľa veľkých aj malých opatrení

„Množstvo veľkých aj malých opatrení, ktoré sme zaviedli pri navrhovaní a realizácii stavby, sa odrazilo aj na výsledku, ktorým je kvalitný pracovný a spoločenský priestor s pozitívnym zásahom do okolitého prostredia,“ povedal Milan Dubec, spolumajiteľ a generálny riaditeľ spoločnosti Reinoo, a. s. 

Táto spoločnosť je developerom víťaznej stavby. Venuje sa developmentu kancelárskych budov, rezidenčných komplexov a prenájmu kancelárskych nehnuteľností už od roku 2011.

Prestížna súťaž stavbárov a architektov

Reinoo aktuálne v Žiline stavia až 360 bytov, pôsobí aj v Púchove. Tri púchovské projekty majú zabezpečiť 270 nových bytov. Žilinské Biznis centrum Poštová stojí už viac ako rok, využíva ho viac ako dvetisíc návštevníkov a zamestnancov  pracujúcich v budove.

Súťaž Stavba roka sa tradične vyhlasuje pre všetky stavby v kategóriách budovy a inžinierske stavby – novostavby, rekonštrukcie a obnovy – realizované na území Slovenskej republiky. Hlavnými partnermi v tomto procese sú Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Slovenská komora stavebných inžinierov,  Slovenská komora architektov a Zväz stavebných podnikateľov Slovenska.