Mesto súťaže vyhlasuje v spolupráci s Generálnym investorom Bratislavy a svojím Metropolitným inštitútom (MIB). 

Projekt počíta s opravou a predĺžením promenády na Železnej studničke vrátane okolitého priestoru. „Cieľom je zlepšiť tento obľúbený a vo veľkej miere navštevovaný vstup do Malých Karpát,“ uvádza magistrát.

Mesto chce tri návrhy

Riešeným územím je časť bratislavského lesoparku od bývalých Ferdinandových kúpeľov – otočiska MHD pri bufete v kontajneri po Snežienku, ktorá je pri spodnej stanici lanovky.

Súťažné návrhy majú riešiť cesty, chodníky – s prihliadnutím na peších aj cyklistov – a vodné nádrže s priľahlým okolím, kde sa očakáva návrh drobnej architektúry, ktorá sprístupní vodnú hladinu formou lávok, chodníkov, pontónov, pobytových schodísk a podobne.

Súťažiaci majú navrhnúť aj riešenia pre existujúce prvky – zastávky mestskej hromadnej dopravy, prístrešok pri prameni a objekty pri rybníkoch.

Železná studnička dostane novú tvár. Mesto spúšťa súťaž

Železná studnička Zdroj: Google Street View

V rámci prvého kola súťaže majú záujemcovia predložiť v lehote do 10. januára 2020 zloženie tímu, v ktorom musia mať zastúpenie profesie architekt, krajinný architekt a dopravný inžinier. Okrem toho mestu zašlú tri referenčné projekty.

Na základe predložených materiálov vyberie odborná porota tri tímy, ktoré po obhliadke územia dostanú čas na spracovanie návrhu. Verejná prezentácia víťazného návrhu je plánovaná na apríl budúceho roka, informoval magistrát.

Zmení sa aj Snežienka

Premena pritom po rokoch čaká aj spomínanú bývalú výletnú reštauráciu Snežienka. Mestská časť Nové Mesto chce, aby chátrajúci objekt na Železnej studničke dostal po rokoch novú tvár.

V utorok vyhlásila mestská časť ideovú súťaž, v ktorej architekti navrhnú, ako oživiť túto rekreačnú lokalitu. „Urbanisticko-architektonická súťaž by nám mala priniesť nové nápady a idey, ako by sa Snežienka a jej okolie mohli stať opäť atraktívnym miestom na trávenie voľného času pre Bratislavčanov či návštevníkov hlavného mesta,“ povedal vicestarosta Nového Mesta Peter Vaškovič.

Po prípravách a konzultáciách s expertmi pripravila samospráva materiál – zámer vyhlásenia verejnej súťaže návrhov na Snežienku, ktorý koncom septembra jednohlasne schválilo aj novomestské miestne zastupiteľstvo.

Odborná porota zložená zo zástupcov mestskej časti a autorizovaných architektov následne schválila súťažné podmienky a súťaž tak bola oficiálne vyhlásená.

Železná studnička dostane novú tvár. Mesto spúšťa súťaž

Reštaurácia Snežienka na Železnej studničke Zdroj: FB Zachráňme Snežienku

„Nová stavba nesmie byť objemovo väčšia ako bývalá Snežienka. Povolené budú maximálne dve podlažia – optimálne jedno normálne a jedno ustúpené,“ spresnil starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.

Cieľovou skupinou návštevníkov novej Snežienky by mali byť rodiny s deťmi, aktívni seniori či rekreační športovci. Tomu musí zodpovedať aj funkcia objektu a okolia – výletná reštaurácia, infocentrum, viacúčelová učebňa či galéria, herňa pre deti, požičovňa a servis športových potrieb, rekreačné aktivity, turistika či cyklistika.

Výsledkom súťaže by mala byť podľa starostu idea, ktorá prinesie do lokality to, čo tu ľudia potrebujú a očakávajú a čo bude mať zmysluplné využitie. „Miesto, kde sa budú môcť najesť, občerstviť, oddýchnuť, ale aj napríklad opraviť defekt či mechanickú poruchu na bicykli. Osobne by som bol rád, keby tu bola komunitná miestnosť, kde by mohlo fungovať niečo ako lesná škôlka,“ podotkol R. Kusý.

Pôvodne chcel na mieste Snežienky stavať investor hotel, mestská časť však plány stopla. Nájomca napokon prestal platiť, a tak objekt získala späť samospráva. Súťažiaci odovzdajú svoje riešenia do 10. januára.

S vedením hlavného mesta a Bratislavského samosprávneho kraja vedie Nové Mesto rokovania, na ktorých podľa mestskej časti magistrát aj kraj potvrdili záujem finančne pomôcť pri odstránení skeletu.