Na vyše štvorhektárovom území na Nivách v bratislavskom Ružinove plánuje YIT postaviť novú štvrť s vyše osemsto bytmi, kanceláriami, obchodmi a službami. Podobný projekt v menšom už realizuje na mieste bývalého pivovaru Stein v Starom Meste.

„YIT Slovakia si uvedomuje jedinečnosť a hodnotu areálu bývalej Cvernovky, a preto sa rozhodla ísť cestou transparentnej súťaže, v ktorej oslovila viaceré renomované architektonické ateliéry zo Slovenska aj zahraničia. Súťaž vytvára ideálne predpoklady pre nájdenia najlepšieho riešenia pre celú lokalitu,“ uviedla vo vyhlásení k súťaži hovorkyňa firmy Renáta Zaťková.

Zámerom súťaže je nájsť najvhodnejší koncept novej štvrte vo vzájomnom spojení jedinečnej bratislavskej lokality a jej historického odkazu s novou modernou architektúrou a s funkčným zakomponovaním pamiatkovo chráneného objektu bývalej Pradiarne, stojí vo vyhlásení.

V koncepte počíta developer s využitím aktuálnych trendov v oblasti energetickej a prevádzkovej efektívnosti. Areál bývalej Cvernovky má podľa majiteľa veľký potenciál pre vytvorenie vitálnej mestskej štvrte, ktorá naplní potreby kvalitného života v meste a zároveň prinesie pridanú hodnotu nielen jej obyvateľom, ale celej lokalite.

YIT vyhlásila súťaž na Cvernovku, pozvala tucet architektov

Cvernovka - historická foto Zdroj: Ateliér Bavlna

Súťaž je správna voľba

Vyhlásenie súťaže súkromným investorom je zatiaľ na Slovensku skôr výnimočné. Architekti a urbanisti pritom dlhodobo volajú po častejších súťažiach, ktoré sú najlepším spôsobom na získanie kvalitných riešení. „Rozhodnutie usporiadať súťaž je samozrejme správnou voľbou. Lebo vyberať sa dá iba porovnávaním viacerých reálnych návrhov,“ hovorí architekt Štefan Moravčík, zodpovedný redaktor portálu Archinfo, ktorý o súťaži informoval ako prvý.

Upozorňuje však, že v takejto súťaži nejde o to, čo by bolo ideálne pre organizmus mesta, ale o čo najslušnejšie splnenie požiadaviek investora s parametrami, ktoré dopredu pevne určil. Ideové súťaže bez limitov sú totiž veľmi zriedkavé.

Cvernovka je podľa Š. Moravčíka mestským blokom s veľkým potenciálom na rozvoj. „Je jedným z ikonických pozemkov s bohatou históriou, s hodnotnými fragmetmi zachovanej industriálnej architektúry. Je územím, ktoré sa stalo aj súčasťou spoločenského vedomia a patrí k citlivým miestam, o ktorých sa v posledných rokoch asi najintenzívnejšie diskutovalo medzi odborníkmi, laikmi i v médiách,“ dodáva.

YIT vyhlásila súťaž na Cvernovku, pozvala tucet architektov

Porovnanie stavu areálu pred búraním v roku 2012 a v roku 2014 - vyznačené asanované objekty Zdroj: Peter Žalman / ÚP-Z Cvernovka

Očakáva, že súťaž vzbudí záujem architektov a prinesie zaujímavé návrhy. Hoci oslovení boli špičkoví a rešpektovaní profesionáli, podľa architektov by možno bolo lepšie vyhlásiť kombinovanú vyzvanú a otvorenú súťaž. Verejnosť by ju lepšie prijala a bola by demokratickejšia.

Vyhlásenie súťaže oceňuje aj starosta Ružinova Dušan Pekár. „Od súťažných návrhov očakávam, že budú rešpektovať význam Cvernovky v histórii Ružinova a celej Bratislavy. Zároveň bude pre mňa dôležité, aby sa zachovali hodnotné stavby, ktoré sa v areáli nachádzajú. Pri posudzovaní návrhov bude pre mňa kľúčové aj to, aký bude mať daný zámer dosah na obyvateľov už existujúcich stavieb, statickú a dynamickú dopravu i zeleň,“ hovorí starosta, ktorý bude aj členom poroty.

Kompaktná štvrť s mestským bulvárom

Úspech súťaže závisí najmä od súťažných podmienok. Podľa nich má v Cvernovke vzniknúť celkovo takmer stotisíc štvorcových metrov podlahovej plochy v pomere 70 percent bývanie a 30 percent občianska vybavenosť. Okrem kancelárií si tu YIT predstavuje aj kultúrno-spoločenské priestory, jasle a materskú školu, klub detí a mládeže, ordináciu a lekáreň, športové zariadenia.

Developer uprednostňuje vytvorenie kompaktného mestského bloku so živým parterom, ktorý nadviaže na susednú štvrť Päťsto bytov a nové projekty v okolí ako Twin City. Návrh má zohľadniť „špecifickú industriálnu atmosféru a harmonické spolupôsobenie objektov modernej architektúry“. Ambíciou je vytvoriť mestský bulvár a ekologicky stabilný územný systém.

YIT vyhlásila súťaž na Cvernovku, pozvala tucet architektov

Funkčné zadanie súťaže Cvernovka Zdroj: YIT

Bývanie by malo spĺňať požiadavky stredného a vyššieho štandardu. Jedinú pamiatkovo chránenú budovu Pradiarne odporúča YIT využiť pre kultúrno-spoločenskú funkciu alebo obchody a služby v parteri a administratívu na ostatných podlažiach. Prípustná je aj jej nadstavba.

Zapojenie hodnotnej susednej budovy Silocentrály do komplexu Pradiarne pre kultúrno-spoločenské aktivity ponecháva na zváženie súťažiacich. Takisto začlenenie studne pod objektom mechanickej dielne. Tieto objekty navrhuje zachovať aj autor spracovávaného územného plánu zóny, architekt Peter Žalman.

Dvanásť pozvaných

Ako bude takáto štvrť vyzerať, má ukázať práve vyhlásená projektová urbanisticko-architektonická súťaž, ktorá prebehne v jednom kole. Autori víťazného návrhu by následne po podpísaní zmluvy mali dopracovať štúdiu a spracovať projektovú dokumentáciu pre posúdenie vplyvov na životné prostredie a pre územné konanie.

YIT vyzvala na účasť v súťaži dvanásť slovenských a českých respektíve medzinárodných ateliérov. Sú medzi nimi domáci Gutgut, Siebert + Talaš, Vallo Sadovsky Architects, Ľubomír Závodný, A1 ReSpect Branislava Kaliského, Ardeline Martina Hrušku, Compass a Kosi. Z českých architektov dostali pozvánku Jakub Cigler Architekti, Chybik + Kristof Associated Architects, A69 – architects a britsko-český Bogle Architects.

Návrhy bude hodnotiť deväťčlenná porota, v ktorej má troch zástupcov YIT. Ďalšími členmi sú starosta Ružinova Dušan Pekár, riaditeľ územného plánovania na magistráte Silvester Černík a architekti Ľubomír Boháč, Ľubica Vitková, Jela Plencnerová a Igor Marko.

Súťažiaci musia predložiť návrhy do 25. októbra. Výsledky budú vyhlásené do konca novembra. Víťazný návrh bude odmenený 20-tisíc eurami, ďalšie dva v poradí 12-tisíc a osemtisíc eurami, každý hodnotený návrh získa režijnú odmenu vo výške tritisíc eur.

Premena Cvernovky sa už začala

Prvou fázou premeny Cvernovky je rekonštrukcia bývalej ubytovne na Páričkovej ulici, ktorá sa už začala pripravovať. Bytový dom Pari, ako sa objekt po novom volá, prinesie koncom budúceho roku 88 prevažne malometrážnych dvojizbových bytov.

Druhou fázou má byť rekonštrukcia Pradiarne, jedinej pamiatkovo chránenej budovy v areáli. Potom má nasledovať nová výstavba postupne smerom od Páričkovej ulice k Mlynským Nivám.

YIT vyhlásila súťaž na Cvernovku, pozvala tucet architektov

Pari - vizualizácia prvého bytového domu v areáli Cvernovky Zdroj: YIT Slovakia

Otázny zostáva vzťah víťazného návrhu z tejto súťaže k územnému plánu zóny, ktorý pre mestskú časť spracúva architekt Peter Žalman. Zákazku nedostal na základe súťaže návrhov, ale ako býva zatiaľ na Slovensku zvykom len vo verejnom obstarávaní, v ktorom rozhoduje najnižšia cena. Urbanisticko-architektonická súťaž by tak mohla byť aj podnetom pre tvorbu územného plánu zóny.

„Práve mesto by malo okrem iného iniciovať aj množstvo nezávislých ideových súťaží na všetky problematické priestory, úlohou ktorých by bolo nájsť najlepšie riešenia v prospech všetkých obyvateľov, nielen jedného subjektu,“ podotýka Š. Moravčík.

Mestská časť zatiaľ prerokovala koncepty územného plánu Cvernovky. „Pri spracovaní konceptov a následnom prerokovaní bolo zistené, že súčasný stav zastavanosti územia Cvernovky prekračuje hodnoty indexu zastavaných plôch vyplývajúce z Územného plánu mesta,“ približuje starosta D. Pekár.

Územný plán navyše pred kompaktným blokovým typom mestskej zástavby typickým pre lokalitu Nív a požadovaným odborníkmi uprednostňuje bodovú zástavbu výškovými stavbami, upozorňuje starosta Ružinova.

Koncepty územného plánu zóny Cvernovka vo vzťahu k územnému plánu mesta v júni prerokovala Komisia územného a strategického plánovania bratislavského mestského zastupiteľstva a odporučila spracovanie urbanistickej štúdie, ktorá by mala slúžiť ako podklad pre ďalšie zmeny a doplnky Územného plánu hlavného mesta.