Autorom projektu obnovy a konverzie budov je ateliér Architekti Bouda Masár, ktorý má skúsenosti s rekonštrukciou viacerých historických pamiatok. Budovy dokončené v roku 1904 budú jedinými zachovanými objektmi pôvodnej továrne. Zachovanie Silocentrály, ktorá nie je pamiatkovo chránená, je aj súčasťou víťazného návrhu z vlaňajšej súťaže na premenu celého areálu Cvernovky od ateliéru Compass Architekti.

Projekt nazvaný Pradiareň 1900 prinesie kancelárske a obchodné priestory s industriálnou atmosférou. „Našim cieľom bude obsadiť budovu zaujímavým mixom firiem, ľudí a konceptov. Nadštandardná výška stropov umožní vznik zvýšených poschodí, vďaka ktorým vzniknú netradičné priestory a možnosť pracovať na dvoch úrovniach,“ približuje zámer Silvia Ferencová, manažérka marketingu YIT Slovakia.

YIT odhaľuje podobu rekonštrukcie historickej časti Cvernovky

Pradiareň 1900 Zdroj: YIT Slovakia

Administratíva má zabrať plochu 9 500 štvorcových metrov, obchody a služby 2 800 štvorcových metrov. V Silocentrále má vzniknúť priestor pre kaviareň a kongresovú sálu. S. Ferencová hovorí, že okrem kvalitného vyhotovenia ponúkne projekt najmä vhodné prostredie na tvorbu a rozvoj biznisu s nápadom. „V prízemí preto skôr uvažujeme o showroomoch a boutique retailových priestoroch pre firmy z oblasti obchodu a služieb,“ dodáva.

Nájomcovia budú mať k dispozícii reprezentatívnu recepciu, štyri výťahy, hygienické zázemie pre cyklistov, strážnu službu a 224 parkovacích miest v podzemnom parkovisku s dobíjaním pre elektromobily.

YIT odhaľuje podobu rekonštrukcie historickej časti Cvernovky

Pradiareň 1900 Zdroj: YIT Slovakia

Developer uvádza, že pamiatkový výskum preukázal možnosť využitia objektov na komerčné účely. „Spojením citlivej rekonštrukcie jednej z mála technických pamiatok v Bratislave a najvyšších technologických štandardov vzniknú v bývalej Pradiarni absolútne unikátne a kreatívne priestory, ktoré budú tvoriť zároveň jednu z dominánt novej štvrte,“ opisuje projektová manažérka YIT Slovakia Stanislava Paulíková.

Projekt počíta s otvorením priestoru a priznaním industriálnych prvkov, ako napríklad originálnych liatinových stĺpov, v interiéri. Nadštandardná svetlá výška 4,2 až 5,4 metra umožní vytvorenie galériových priestorov.

YIT odhaľuje podobu rekonštrukcie historickej časti Cvernovky

Pradiareň 1900 Zdroj: YIT Slovakia

Komerčné priestory však budú zároveň spĺňať najvyššie štandardy triedy A a budú disponovať energetickými certifikátmi BREEAM Excellent, ktoré garantujú klientom nízke prevádzkové náklady. YIT zatiaľ nechce hovoriť o nákladoch na rekonštrukciu. „Pradiareň si toho zažila skutočne veľa, čo sa silne podpísalo na jej kondícii. Určite sa to premietne aj do nákladov spojených s jej rekonštrukciou,“ reaguje S. Ferencová.

Najväčšou premenou prejde fasáda, ktorá bude mať remeselný charakter podľa dokumentácie z roku 1964. V zmysle pamiatkovej obnovy dôjde aj k zmene súčasného vzhľadu okien na zelené v tvare, ktorý bol príznačný pre tzv. tretiu stavebnú etapu objektu.

YIT odhaľuje podobu rekonštrukcie historickej časti Cvernovky

Pradiareň 1900 Zdroj: YIT Slovakia

Pôvodná Uhorská cvernová továreň bola postavená na základe plánov viedenskej firmy Salcher & Richter a škótskej J. & P. Coats. Výstavba sa začala v roku 1900. Pradiareň bola dokončená v roku 1904. V roku 1930 získala nadstavbu štvrtého podlažia. Počas druhej svetovej vojny bola zasiahnutá pri bombardovaní Apolky. Okná boli vymenené v roku 1965.

Za pamiatku bola Pradiareň vyhlásená pred desiatimi rokmi na rozdiel od priľahlej Silocentrály postavenej v rovnakom čase a rozšírenej o prístavbu v roku 1955. Silocentrála má po obnove zostať integrálnou súčasťou Pradiarne 1900. Projekt však nepočíta s „podrezaním“ budovy, o ktorom uvažoval víťazný súťažný návrh Compassu.

YIT odhaľuje podobu rekonštrukcie historickej časti Cvernovky

Pradiareň 1900 Zdroj: YIT Slovakia

Spoločnosť YIT Slovakia, ktorá areál Cvernovky kúpila koncom roka 2015, aktuálne ukončuje proces projektovania pre získanie stavebného povolenia na obnovu národnej kultúrnej pamiatky. Cieľom je začať s rekonštrukciou v januári 2018, dokončená by mala byť v nasledujúcom roku.

Premena bývalej továrne sa začala v lete minulého roka búracími prácami na bývalej vrátnici a jedálni priliehajúcim k ubytovni, ktorú následne začala YIT rekonštruovať a nadstavovať. Prestavbou vznikne bytový dom Pari s 88 bytmi.

YIT odhaľuje podobu rekonštrukcie historickej časti Cvernovky

Pradiareň 1900 Zdroj: YIT Slovakia

Minulý mesiac sa skončilo búranie etážovej budovy z roku 1964, ktorá nadväzovala na Pradiareň na Svätoplukovej ulici. Aktuálne prebieha asanácia viacerých objektov z druhej polovice 20. storočia, susediacich s Pradiarňou z opačnej strany, z Páričkovej ulice.

V štvorhektárovom areáli má celkovo vzniknúť približne osemsto bytov, občianska vybavenosť má tvoriť zhruba 30 percent podlahovej plochy.