Náročná trhová a hospodárska situácia uplynulých rokov ukázala, že priemyselné nehnuteľnosti sú kostrou globálnej ekonomiky. Prechádza nimi tovar, ktorý koncoví spotrebitelia nakupujú z regálov obchodov alebo si ho dávajú doručovať priamo domov. Ich nároky sú pritom čoraz vyššie. Preto spoločnosti, ktoré majú zvládnutú logistiku a skladovanie, získavajú kľúčovú konkurenčnú výhodu.

Bez logistických nehnuteľností to nepôjde

Prologis, globálny líder v oblasti priemyselných nehnuteľností, si dal vypracovať štúdiu od nezávislej výskumnej inštitúcie Oxford Economics, z ktorej vyplynulo, že skladmi spoločnosti ročne prejde tovar v hodnote viac než 2,8 percenta celosvetového hrubého domáceho produktu. Na Slovensku je pozícia Prologis ešte silnejšia – budovami spoločnosti v Prologis Park Bratislava prejde až 10,4 percenta slovenského HDP.

Ilustračné foto
Zdroj: Prologis
Ilustračné foto

Kombinácia celosvetového vplyvu Prologis a rastúceho významu logistických nehnuteľností motivuje spoločnosť hľadať riešenia, ako čo najviac zjednodušiť život firiem, zvýšiť efektivitu ich skladových prevádzok a tým vo výsledku prispieť k funkčnejším globálnym dodávateľským reťazcom. Prologis najnovšie spustil platformu Essentials, prostredníctvom ktorej zákazníkom ponúka riešenia v štyroch kľúčových oblastiach: prevádzka skladov, elektromobilita, energetika a pracovná sila. K dispozícii je celý rad produktov aj služieb od manipulačnej techniky, regálových a bezpečnostných systémov cez komplexné automatizačné riešenia, tepelné čerpadlá a čoskoro aj fotovoltiku. Prologis má širokú sieť overených dodávateľov a svojim zákazníkom tak môže sprostredkovať všetky tieto riešenia za atraktívne ceny a s pestrými možnosťami financovania vrátane prenájmu či operatívneho lízingu.

Rad výhod z jediného miesta

„Vieme, že nájomcovia v logistických budovách tieto riešenia často vyhľadávajú samostatne a venujú tomu množstvo času a finančných prostriedkov. My im chceme prostredníctvom platformy Essentials zjednodušiť život a ponúknuť alternatívu, pretože všetko potrebné si teraz môžu objednať priamo od nás ako vlastníka nehnuteľnosti. Prologis im bude v celom procese partnerom a postará sa o ponuku na mieru, inštaláciu aj prípadnú údržbu vybraného riešenia,“ približuje Vojtěch Štěpnička, manažér pre riešenia na platforme Essentials.

Okrem vyššieho komfortu Essentials firmám prináša možnosť, ako plniť  svoje záväzky v oblasti udržateľnosti. Mnohé z riešení sú totiž udržateľné už zo svojej samotnej povahy. Vďaka energeticky účinným LED svetlám, tepelným čerpadlám či nabíjačkám na elektromobily môžu zákazníci Prologis urobiť významný krok smerom k dekarbonizácii vlastných prevádzok a zároveň ušetriť nemalé prostriedky na spotrebe energií.

Viac informácií o platforme Essentials nájdete na: https://essentialsallowance.eu/sk/.