Areál Výskumného ústavu vinohradníckeho a vinárskeho na Matúškovej ulici v Bratislave sa nevyužíva vyše sedem rokov. Nehnuteľnosť bola vyhlásená za prebytočnú a bola ponúknutá na predaj ako nadbytočný majetok štátu. Podľa týždenníka Plus 7 dní prejavil o záujem o budovu len jeden záujemca.

Garni hotel

Akciová spoločnosť Incheba ponúkla za areál 1,31 milióna eur. Teda rovnakú sumu, akú určil znalecký posudok. Už vtedy sa spomínalo, že na mieste ústavu môže vyrásť nový hotel. Okolo areálu bolo ďalšie roky ticho.  Pokoj prerušil až nový zámer na využitie opusteného areálu. Predkladá ho spoločnosť RXT. Eseróčka vznikla v marci minulého roka a už o dva mesiace po vzniku sa podľa výpisu z katastra stala vlastníkom bývalého areálu.

Na Matúškovej ulici chce spoločnosť stavať polyfunkčný objekt Wine House. Má ísť o tzv. garni hotel, teda  ubytovacie zariadenie, ktoré ponúka len obmedzené možnosti stravovania. Podľa plánov by mal mať hotel jedno podzemné, štyri nadzemné a piate ustúpené podlažie.

V podzemí má byť situovaná garáž. Pre účely hotela sú vyčlenené priestory na prvom a druhom podlaží. Celkovo investor počíta s vytvorením 26 ubytovacích jednotiek, keď 11 z nich má byť situovaných na prvom a 15 na druhom podlaží.

Desať bytov

Okrem hotela plánuje investor aj obytnú časť. Na treťom až piatom podlaží má byť vytvorených 10 bytových jednotiek. „Parkovanie bude zabezpečené na pozemku stavebníka, 28 stojísk bude umiestnených v podzemnej garáži a 28 stojísk na teréne. Celkovo je navrhnutých 56 stojísk,“ píše sa v dokumentoch predložených mestskej časti.

Za spoločnosťou RXT už požiadala úrady o povolenie na odstránenie budovy Výskumného ústavu vinohradníckeho a vinárskeho. Samotná spoločnosť je personálne prepojená na realitnú kanceláriu Realit.sk.