Vajnory plánujú halu postaviť v športovom areáli Alviano pri Rybničnej ulici. Súťažou chcela mestská časť získať štúdiu na vypracovanie projektovej dokumentácie a predstavu o možnosti a nákladoch na výstavbu haly v tejto lokalite.

„Súťaž na športovú halu Vajnory bola prvým krokom v procese. Zatiaľ je predčasné hovoriť o výstavbe, termínoch a nákladoch. Športovú halu niekedy v budúcnosti však postaviť chceme,“ hovorí Igor Kňazovický zo sekretariátu mestskej časti Vajnory.

Vajnory majú návrh športovej haly, termín výstavby je neznámy

Športová hala Vajnory - víťazný návrh Zdroj: MČ Vajnory / hantabal architekti

Do súťaže prišlo dvanásť návrhov. Porota vyhodnotila ako víťazný návrh štúdia Hantabal architekti, druhé miesto získal ateliér AK Jančina a tretí skončili Juraj Furdík s Ágnes Gyarmati. Okrem nich sa prihlásili napríklad aj Peter Šercel s Andrejom Švecom z ateliéru a2š, ktorí si pred mesiacom prevzali Cenu za architektúru (CE.ZA.AR) v kategórii rodinné domy či prešovský ateliér zerozero ocenený napríklad za košické Kasárne Kulturpark (pozrite si zoznam všetkých návrhov).

Víťazný návrh

„Halu sme sa snažili umiestniť do riešeného územia tak, aby sa vytvorilo predpolie pred halou a to priamo v nadväznosti na vstup do areálu. Taktiež sme umiestnením rešpektovali jestvujúcu vysokú zeleň na pozemku, ktorú doplňujeme o ďalšie stromy,“ charakterizujú víťazný návrh jeho autori.

Objem haly prispôsobili okolitej zástavbe rodinných domov tým, že ju sčasti „zatlačili“ do zeme a tým celková výška nad zemou dosiahla len šesť metrov.

Vajnory majú návrh športovej haly, termín výstavby je neznámy

Športová hala Vajnory - víťazný návrh Zdroj: MČ Vajnory / hantabal architekti

Víťazný návrh počíta so zbúraním budovy správy a reštaurácie a pričlenením novej stavby k navrhovanej hale. Parkovanie riešia vybudovaním hromadnej garáže do polovice zapustenej pod plochou hokejového a volejbalového ihriska. Celkové investičné náklady odhaduje tím štúdia Hantabal architekti na 3,59 milióna eur.

„Hlavnou prednosťou návrhu je vhodne zvolená celková filozofia riešenia športovej haly a celého areálu, ktorá je doložená veľmi výpovednou schémou. Z nej je jednoznačne vidieť, že autori sa zamerali na merítko športovej haly, ktorú riešili v širšom kontexte urbanistických vzťahov,“ vyzdvihuje porota v rozhodnutí víťazný návrh.

Vajnory majú návrh športovej haly, termín výstavby je neznámy

Športová hala Vajnory - víťazný návrh Zdroj: MČ Vajnory / hantabal architekti

Pozitívom riešenia je podľa poroty presklenie haly na severovýchod. Ostáva tak chránená pred priamym slnkom, čo sa určite odzrkadlí aj v ekonomike jej prevádzky. Presklenie zároveň vytvára kontakt s námestím a umožňuje zhromaždeným ľuďom sledovať dianie vnútri, dodáva porota, ktorá oceňuje aj účelné dispozičné riešenie či jednoduchú orientáciu v objekte.

„Predkladaný návrh predstavil najkultivovanejšie spracovanie súťažnej témy ako v oblasti urbanistickej a celkového zasadenia návrhu do kontextu obce, tak aj nesporne v kvalite architektonického riešenia a dizajnu,“ uvádza sa v stanovisku poroty.

Pizzeria a senior centrum zostanú

Dnes je v areáli na ploche vyše sedemtisíc štvorcových metrov betónové ihrisko na futbal, hádzanú či basketbal, ktoré slúži v zime ako ľadová plocha, kurty a šatne. Súčasťou areálu je aj bikrosová dráha, ktorej sa projekt netýka a pizzeria a senior centrum, ktoré majú zostať zachované.

Športová hala bude určená na basketbal, hádzanú, volejbal, futbal a bedminton. Jej súčasťou má byť 10 šatní pre celkovo 140 ľudí a tribúna pre päťsto divákov. Požiadavkou bolo vytvoriť 110 parkovacích miest.

Vajnory majú návrh športovej haly, termín výstavby je neznámy

Športová hala Vajnory - 2. miesto v súťaži Zdroj: MČ Vajnory / AKJančina

Vajnory majú návrh športovej haly, termín výstavby je neznámy

Športová hala Vajnory - 3. miesto v súťaži Zdroj: Ing. Arch. Juraj Furdík CSc. , Ágnes Gyarmati

Mestská časť vyhlásila verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickú súťaž na športovú halu v máji. Architekti mali čas na prihlásenie návrhov do 6. septembra. Následne ich vyhodnocovala odborná porota. Jej členmi boli poradca starostu Mário Schwab, architektka mestskej časti Ingrid Krumpolcová a architekti Dušan Fischer, Marián Pokrivčák a Pavel Suchánek.

Autor víťazného návrhu bol odmenený sumou tritisíc eur, ďalšie dve miesta v poradí 1 800 a 1 200 eurami. Všetky súťažné návrhy sú vystavené v Kultúrnom dome Vajnory do 29. novembra.