Slúžiť má prednostne zamestnancom okolitých závodov, obchodných centier a prevádzok. Najväčším zamestnávateľom v lokalite je len niekoľko sto metrov vzdialená automobilka PSA Groupe Slovakia. 

Ide o päťpodlažný objekt so 174 dvojposteľovými izbami, 77 parkovacími státiami a úžitkovou plochou o celkovej rozlohe 5 163 štvorcových metrov. Na polovici strechy, približne 540 štvorcových metrov, by mala byť extenzívna zeleň, počíta sa aj so zelenou strechou na časti objektu.

Ochrana pred hlukom

V povoľovacom procese sa k projektu vyjadrovali dotknuté orgány, mesto upozornilo investora, že musí rátať s tým, na akom mieste pri frekventovanom cestnom ťahu bude objekt realizovať. Musí preto urobiť opatrenia na ochranu pred dopravným hlukom.

„Prekročenie prípustných hodnôt hluku vo vonkajšom prostredí je potrebné eliminovať návrhom opatrení investora. Vzhľadom na lokalizáciu ubytovne investor, alebo jeho právni nástupcovia budú znášať prípadné požiadavky na elimináciu negatívnych vplyvov z dopravy v plnom rozsahu, nakoľko tieto negatívne vplyvy sú vopred známe,“ uviedlo mesto vo svojom stanovisku na webe.

Zmena investora

Investorom je spoločnosť Carmenere. V čase predkladania zámeru na posudzovanie jeho dosahov na životné prostredie bol deklarovaný ako investor Terra Libera. Uvádzal náklady na výstavbu vo výške 3,5 milióna eur a termín jej začatia jeseň 2018 s trvaním dva roky.