Na Treskoňovej došlo aj k preorganizovaniu statickej dopravy. „V zadnej časti ulice sme vytvorili parkovacie miesta pre sanitku a návštevníkov nemocnice Milosrdní bratia. Zároveň sa v území podarilo zrealizovať viacero menších zmien – pomohli sme s opravou fasády a úseku chodníka nemocnice, odstránili sme predajné stánky, ktoré v mieste vytvárali bariéru,“ informoval hovorca Bratislavy Peter Bubla.

Starostka bratislavského Starého Mesta Zuzana Aufrichtová spresnila, že Treskoňova ulica je v správe mestskej časti a po rokovaniach s nemocnicou a Kunsthalle sa našlo kompromisné riešenie.

Súčasť Námestia SNP

„Časť ulice bude využívaná ako kultúrny verejný priestor, zohľadnili sa potreby obyvateľov a nemocnice, pre ktorej potreby tam budú vyhradené parkovacie miesta. Investície do verejného priestoru sú pre rozvoj mesta veľmi dôležité, a preto verím, že projekt Živé námestie bude úspešne realizovaný do plánovanej podoby,“ povedala starostka.

Peter Lényi z mestského Metropolitného inštitútu Bratislavy povedal, že Treskoňova ulica je jedným z priestorov nadväzujúcich na Námestie SNP a Kamenné námestie, ktoré majú najväčší potenciál na kvalitatívny posun pri vynaložení relatívne nízkych prostriedkov.

„Kým Treskoňova bola dlho iba slepým výbežkom Kolárskej ulice, na ktorom v stiesnených podmienkach parkovalo menšie množstvo áut, vďaka zmene dopravného režimu bude odteraz súčasťou živého verejného priestranstva Námestia SNP,“ skonštatoval.

Kunsthalle Bratislava víta premeny okolitého verejného priestoru v jeho tesnom susedstve. Plánuje tam realizovať vysunuté výstavné aktivity pod značkou „Kunsthalle EXT“.

„Pilotným dielom, ktoré uvedie novú dramaturgiu vysunutého výstavného priestoru Kunsthalle Bratislava, bude ‚signálny‘ objekt Rudolfa Sikoru - Výkričník. V budúcom roku plánuje galéria aj naďalej prepájať plochu na Treskoňovej ulici s vlastným výstavným programom, ale aj širšie koncipovanou témou umenia vo verejnom priestore, ktorú dlhodobo reflektuje,“ povedala poverená riaditeľka Kunsthalle Bratislava Nina Vrbanová.

Chystá sa architektonická súťaž

Ku komplexnejšej rekonštrukcii priestoru dôjde v priebehu budúceho roka. Opatrenia vychádzajú z projektu Živé námestie, ktorého cieľom je nenáročnými zmenami na Námestí SNP a Kamennom námestí vytvoriť funkčný a prístupný mestský priestor.

Mesto plánuje vyhlásiť ešte tento rok architektonickú súťaž o budúcej podobe Kamenného námestia a Námestia SNP.