Rok 2020 sa zapíše do histórie ako pandemický rok, ktorý prinášal nepredvídateľné situácie. Dotkol sa aj pracovného prostredia a vyžiadal si iný pohľad na samotné kancelárie. Organizácie zvažovali, ako ich čo najefektívnejšie prispôsobiť novovznikajúcim požiadavkám a potrebám a zabezpečiť vyššie hygienické štandardy.

Spoločnosť CBRE Slovensko si nechala urobiť prieskum, ktorý potvrdil, že firmy sa museli promptne prispôsobiť situácii a zaviesť opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosti na pracovisku. K týmto krokom pristúpilo až 78 percent firiem.

Ako firmy čelia korone

Zrejme najvýraznejším spôsobom boja proti koronavírusu bolo zavedenie práce na diaľku, na ktorú podľa prieskumu nabehlo až 91 percent firiem na Slovensku, ako aj v stredoeurópskom regióne.

Prieskum tiež potvrdil, že až 32 percent respondentov očakáva, že v budúcnosti budú firmy klásť čoraz väčší dôraz aj na životné prostredie a zdravie svojich zamestnancov. Trend je teda jednoznačný: Zamestnanci budú od svojich kancelárií a zamestnávateľov očakávať flexibilný štýl práce. Množstvo kancelárií sa transformuje podľa zásad konceptu tzv. activity based working a prijme tiež opatrenia eliminujúce potenciálne zdravotné riziká.

Office roka
Zdroj: CBRE
Office roka

Zamestnancom chýba „office rutina“

„Aj napriek tomu, že podľa nášho prieskumu si väčšina Slovákov tzv. home office počas koronakrízy užívala, ukázalo sa aj to, že mnohým ľuďom chýba typická ,office rutinaʻ,“ komentuje dianie na trhu Oliver Galata, riaditeľ prenájmu kancelárskych priestorov spoločnosti CBRE Slovensko.

Zamestnancom sa podľa prieskumu cnie napríklad po konverzácii s kolegami (64 percent), chýba im osobný kontakt (55 percent), pracovné stretnutia (51 percent) a spoločné obedy (43 percent). Navyše, 61 percent z nich uviedlo, že čelia aj problémom s nastolením primeranej rovnováhy medzi pracovným a osobným životom. „Potreba fyzických priestorov a kontaktu pretrváva,“ dodal O. Galata.

HB Reavis
Neprehliadnite

Poznáme víťazov štvrtého ročníka súťaže Office roka 2019

Kvalitné a inšpiratívne kancelárie

Firmy sa teda museli vzniknutej situácii prispôsobiť. Ako to zvládli, môže ukázať súťaž Office roka, ktorú organizuje práve CBRE Slovensko. Porota v nej bude hodnotiť kancelárske priestory v rôznych firmách a budovách v rámci kategórií Zdravá kancelária, Inovatívna kancelária a Kancelária ako DNA firmy.

„Meniaci sa svet práce nanovo predefinuje aj prácu developerov, ktorí musia reflektovať na fakt, že firmám dnes oveľa viac záleží na tom, aby ich ľudia pracovali v bezpečnom, príjemnom, inšpiratívnom a udržateľnom prostredí,“ povedal v tejto súvislosti Martin Marko, obchodný riaditeľ developerskej spoločnosti Immocap. Tá je generálnym partnerom súťaže.