Po trištvrte roku rekonštrukčných prác zajtra na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch opäť otvoria hotel Thermia Palace. Po prestavbe bude mať 111 luxusných izieb a apartmánov, reštauráciu, kaviareň, salónik a ďalšie vybavenie. Stane sa prvým päťhviezdičkovým kúpeľným hotelom na Slovensku.

Hotel Thermia Palace a časť balneoterapie Irma, ktorú odovzdajú do užívania začiatkom budúceho roka, rekonštruovala rakúska firma AST Baugesellschaft GmbH z Grazu, ktorá má veľa skúseností s výstavbou a rekonštrukciou štvor- a päťhviezdičkových hotelov pre viacero svetových hotelových sietí ako Kempinski, Hilton a Crowne Plaza.

Fasádu s umeleckými prvkami i výzdobu historických interiérov reštaurovali pod stálym dohľadom Krajského pamiatkového úradu. Reštaurátori pracovali aj v Irme a odhalili zaujímavé prvky pôvodnej výzdoby, prekryté úpravami v neskoršom období.

Thermia Palace bude mať ako prvá päť hviezdičiek

Thermia Palace je slovenskou jednotkou medzinárodnej siete Danubius Hotels Group so sídlom v Budapešti, ktorá je materskou firmou piešťanských Slovenských liečebných kúpeľov.

Kúpeľný hotel postavili v roku 1912 podľa projektu známych budapeštianskych architektov Armina Hegedüsa a Henricha Böhma. Luxusným ubytovaním a kvalitou kúpeľných i zdravotníckych služieb patril k špičke medzi vtedajšími kúpeľnými hotelmi v Rakúsko-uhorskej monarchii.

Nájomca a budovateľ kúpeľov Ľudovít (Lajos) Winter, slovenský podnikateľ maďarského pôvodu, ktorý sa výrazne sa zaslúžil o premenu obce Piešťany na mesto, sa výstavbou luxusného hotela a priľahlého liečebného komplexu usiloval pritiahnuť sem bohatú domácu i zahraničnú klientelu, významných politikov, veľkopodnikateľov i známych umelcov.

Thermia Palace bude mať ako prvá päť hviezdičiek

Objekt, ktorý je spojený s balneoterapiou Irma vystavanou priamo nad prameňmi liečivej termálnej vody, patrí svojou architektúrou k vrcholom secesie na Slovensku. Historici architektúry ho považujú za komplex minimálne stredoeurópskeho významu.

Na budove s bohatou umeleckou výzdobou a nádhernými obkladmi vidieť prelínanie s eklektizmom a historizmom, čo je typickou črtou slovenskej secesnej architektúry.

Stavba je uplatnením železobetónu pozoruhodná aj z technického hľadiska. Železobetónová stĺpová konštrukcia bazénu v Irme ukončená rebrovitou kupolou je jednou z prvých takto riešených stavieb na Slovensku.

Autor je redaktor dvojtýždenníka Profit.

Foto – SLK Piešťany