V dvoch stavebných objektoch pribudne spolu vyše 2 600 štvorcových metrov podlahovej plochy a počet parkovacích miest narastie o päťdesiat. Rozšírenie pozostáva z troch častí.

Samotná Galéria narastie o necelých dvetisíc štvorcových metrov v prístavbe na severnej strane. Pribudne samostatne stojaci objekt s podlahovou plochou 741 štvorcových metrov na časti parkoviska pri predajni Peugeotu.

Vzniknú však aj nové parkovacie miesta na zelenej ploche na opačnej strane parkoviska. Celkovo je tu navrhnutých 85 nových parkovacích miest, ďalších 28 stojísk pre zamestnancov pribudne pri prístavbe Galérie.

Výstavbou samostatnej predajne a chodníka k nej zanikne 45 súčasných parkovacích miest a jeden prístrešok pre nákupné vozíky, ďalších 15 zaberie plánovaná križovatka. Celkovo bude po dostavbe pri hypermarkete s obchodným centrom 346 stojísk.

„Riešenie zároveň umožní časti osobných automobilov jednosmerný výjazd z areálu na Hlavnú ulicu (štátna cesta II/572) smerom do centra Dunajskej Stredy, čím sa čiastočne odľahčí jestvujúca styková križovatka,“ píše sa v zámere predloženom na posúdenie vplyvov na životné prostredie.

Súčasný hypermarket Tesco má predajnú plochu štyritisíc štvorcových metrov, predajná plocha Galérie sa zväčší na 3 576 m2 a samostatná prístavba má priniesť predajnú plochu 608 m2. Investor projektu, spoločnosť Tesco Stores SR, v dokumentácii neuvádza predpokladané termíny výstavby ani výšku investície.

Tesco ide rozširovať Galériu v Dunajskej Strede

OC Galéria Dunajská Streda - nákres rozšírenia Zdroj: Tesco Stores SR / EIA